انتخاباتبرگزیده

لیست شعب اخذ رای در شیراز اعلام شد

لیست شعب اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر در شیراز اعلام شد.

به گزارش فارس امروز از سوی وزارت کشور، لیست شعب اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر در شیراز اعلام شد.

آگهی انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
در اجرای ماده ۴۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی آن،به آگاهی مردم شریف شهرستان شیراز می رساند به استناد ماده ۳۶ قانون انتخابات کسانی که حق شرکت در انتخابات را دارند، برای ثبت نام و دریافت برگ رأی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ از ساعت ۰۰:۰۷ صبح لغایت ۰۰:۱۸ بعد از ظهر با در دست داشتن اصل کارت ملی یا شماره ملی و اصل شناسنامه خود ، به یکی از شعب ثبت نام و اخذرأی مشروح زیر مراجعه و در انتخابات شرکت کنند.

شهرستان شیراز
شعبه ثابت شماره ۱ واقع در بلوار رحمت- پشت باغ جنت- شهرک جانبازان- خیابان خادم صادق- روبروی کوچه ۵ -دبستان بعثت )۱)
شعبه ثابت شماره ۲ واقع در بلوار رحمت- پشت باغ جنت- شهرک جانبازان- خیابان خادم صادق- روبروی کوچه ۵ -دبستان بعثت )۲)
شعبه ثابت شماره ۳ واقع در بلوار رحمت- پشت باغ جنت- شهرک جانبازان- خیابان خادم صادق- دبستان و متوسطه شهید رمضانی
شعبه ثابت شماره ۴ واقع در بلوار رحمت- پشت باغ جنت- انتهای خیابان شهیدان فرزدقی- کوچه ۱۹ -آموزشگاه شهیدان فرزدقی
شعبه ثابت شماره ۵ واقع در انتهای بلوار باهنر جنوبی- هنرستان شهید مهدی خراجی )۱)
شعبه ثابت شماره ۶ واقع در انتهای بلوار باهنر جنوبی هنرستان شهید مهدی خراجی )۲)
شعبه ثابت شماره ۷ واقع در شهرک فرهنگیان- خیابان رشد جنوبی- نبش کوچه ۲۲ -دبستان ده کالسه امام رضا )ع(
شعبه ثابت شماره ۸ واقع در شهرک فرهنگیان- خیابان شهید کیامرث پور بهمن- نبش کوچه ۱۴ -آموزشگاه حاج محمد مهدی به بین
شعبه ثابت شماره ۹ واقع در بلوار فرزانگان- جنب شهرداری منطقه ۹ -فرهنگسرای استاد محمد بهمن بیگی
شعبه ثابت شماره ۱۰ واقع در شهرک رضوان- خیابان شهید رضایی- نبش کوچه ۱۲ -دبستان حاج حسن شاهی
شعبه ثابت شماره ۱۱ واقع در بلوار باهنر جنوبی- کوچه ۳۰( شاه قلی بیگی(- نبش فرعی ۳ -مرکز بهداشت ولی عصر
شعبه ثابت شماره ۱۲ واقع در بلوار باهنر جنوبی- کوچه ۳۰( شاه قلی بیگی(- فرعی ۳ -دبستان شهید طمراس رحیمی
شعبه ثابت شماره ۱۳ واقع در بلوار رحمت- خیابان شهید صفایی جنوبی- نبش کوچه ۵ -۲۰ متری قهرمانی- دبستان حاج مرتضی اله ربی
شعبه ثابت شماره ۱۴ واقع در بلوار رحمت- خیابان سراج شمالی- آموزشگاه احمد بن موسی )ع(
شعبه ثابت شماره ۱۵ واقع در بلوار رحمت- خیابان سراج جنوبی- بعد از کوچه ۱۴ -دبستان استثنایی امام حسن مجتبی )ع(
شعبه ثابت شماره ۱۶ واقع در بلوار رحمت- شهرک سراج- خیابان پاییز- نبش کوچه ۱۰ -دبیرستان زهرا مرضیه )۱)
شعبه ثابت شماره ۱۷ واقع در بلوار رحمت- شهرک سراج- خیابان پاییز- نبش کوچه ۱۰ -دبیرستان زهرا مرضیه )۲)
شعبه ثابت شماره ۱۸ واقع در بلوار سفیر جنوبی- خیابان پاییز- نبش کوچه ۱۷ -دبستان غیر انتفاعی پوریای ولی
شعبه ثابت شماره ۱۹ واقع در بلوار رحمت- اول خیابان سفیر جنوبی- دبیرستان خلدبرین
شعبه ثابت شماره ۲۰ واقع در بولوار سفیر جنوبی-میدان پاسارگاد – ابتدای بولوار پاسارگاد غربی- جنب درمانگاه اقبال – کوچه۹ -غیرانتفاعی وحدت حق
شعبه ثابت شماره ۲۱ واقع در بلوار رحمت- بلوار سفیر جنوبی- بعد از میدان سفیر- نبش کوچه ۲۱ -مدرسه غیرانتفاهی پگاه
شعبه ثابت شماره ۲۲ واقع در بلوار سفیر جنوبی- میدان مهارت- بلوار صلح- نبش کوچه ۱۵ -جنب نان سنگکی- غیرانتفاعی اقلیم دانش
شعبه ثابت شماره ۲۳ واقع در بلوار سفیر جنوبی- میدان مهارت- دانشگاه جامع علمی کاربردی خلیج فارس
شعبه ثابت شماره ۲۴ واقع در بلوار رحمت- انتهای ۲۰ متری امام خمینی )ره(- نبش کوچه ۵ -هنرستان عدالت
شعبه ثابت شماره ۲۵ واقع در بلوار رحمت- انتهای ۲۰ متری امام خمینی )ره(- نبش کوچه ۱۱ -دبستان حاج یوسف یحیایی
شعبه ثابت شماره ۲۶ واقع در بولوار رحمت- ۲۰متری امام خمینی)ره(- نبش کوچه ۳۵ -غیرانتفاعی فصل نو
شعبه ثابت شماره ۲۷ واقع در بلوار رحمت- ۲۰ متری امام خمینی )ره(- کوچه ۴۰ -دبیرستان دخترانه مطهر
شعبه ثابت شماره ۲۸ واقع در بلوار رحمت- ۲۰ متری امام خمینی )ره(- کوچه ۴۰ -مدرسه استثنایی تالش )۱)
شعبه ثابت شماره ۲۹ واقع در بلوار رحمت- ۲۰ متری امام خمینی )ره(- کوچه ۴۰ -مدرسه استثنایی تالش )۲)
شعبه ثابت شماره ۳۰ واقع در چهاراه زندان- ابتدای بلوار عدالت جنوبی- سمت راست- دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
شعبه ثابت شماره ۳۱ واقع در بلوار عدالت- خیابان بیت المقدس- نبش کوچه ۱۸ -دبستان علیرضا قاسمی )۱)
شعبه ثابت شماره ۳۲ واقع در بلوار عدالت- خیابان بیت المقدس- نبش کوچه ۱۸ -دبستان علیرضا قاسمی )۲)
شعبه ثابت شماره ۳۳ واقع در بلوار عدالت- خیابان فتح المبین- خیابان عملیات رمضان- نبش کوچه ۵ -آموزشگاه شهید محمد علی نوروزانی
شعبه ثابت شماره ۳۴ واقع در بلوار عدالت- خیابان فتح المبین- خیابان شهید عابدی- هنرستان دخترانه امام رضا )ع( )۱)
شعبه ثابت شماره ۳۵ واقع در بلوار عدالت- خیابان فتح المبین- خیابان شهید عابدی- هنرستان دخترانه امام رضا )ع( )۲)
شعبه ثابت شماره ۳۶ واقع در بلوار رحمت- ۲۰ متری امام خمینی )ره(- خیابان شهید دستغیب- انتهای کوچه ۲۰ -آموزشگاه قطمیری
شعبه ثابت شماره ۳۷ واقع در بلوار عدالت- خیابان شهید عابدی- کوچه ۱ -جنب فرهنگسرای کودک- دبستان امام سجاد )ع( )۱)
شعبه ثابت شماره ۳۸ واقع در بلوار عدالت- خیابان شهید عابدی- کوچه ۱ -جنب فرهنگسرای کودک- دبستان امام سجاد )ع( )۲)
شعبه ثابت شماره ۳۹ واقع در بلوار رحمت- ابتدای خیابان شهید فکوری- نرسیده به کوچه ۳ -آموزشگاه متوسطه اول مشتاقیان
شعبه ثابت شماره ۴۰ واقع در بلوار رحمت- خیابان شهید فکوری- نبش بلوار تندگویان- دبیرستان سروش
شعبه ثابت شماره ۴۱ واقع در بلوار رحمت- خیابان شهید فکوری- کوچه ۳۰ -حسینیه صاحب الزمان )عج(
شعبه ثابت شماره ۴۲ واقع در بلوار رحمت- بلوارقائم- نبش خیابان شهید فکوری- آموزشگاه شهید جمشید غنی
شعبه ثابت شماره ۴۳ واقع در بلوار رحمت- ۲۵ متری قائم- نبش بلوار تندگویان- مدرسه علی بن ابیطالب )ع(
شعبه ثابت شماره ۴۴ واقع در بلوار رحمت- خیابان سپاه جنوبی- بعد از کوچه ۵ -دبستان شهید برادران محمدی
شعبه ثابت شماره ۴۵ واقع در بلوار رحمت- خیابان سپاه جنوبی- نبش کوچه ۹ -مسجد الرضا )ع(
شعبه ثابت شماره ۴۶ واقع در بلوار عدالت- اول بلوار دولت- مرکز بهداشتی و درمانی آزادگان
شعبه ثابت شماره ۴۷ واقع در بلوار رحمت- ۲۵ متری قائم- اواسط بلوار پیوند- فرهنگسرای شهید مطهری
شعبه ثابت شماره ۴۸ واقع در بلوار عدالت- کوچه۴۹ -روبروی پمپ بنزین-بلوار عرفان- کوچه۱۱ -هنرستان غیرانتفاعی آل یاسین
شعبه ثابت شماره ۴۹ واقع در شهرک میانرود- میدان قهرمانان- بلوار گل محمدی- اواسط کوچه۵-سمت چپ- مسجد وحسینیه سیدالشهدا)امام سجاد)ع((
شعبه ثابت شماره ۵۰ واقع در شهرک میانرود- خیابان روزبهان- روبروی داروخانه شبانه روزی- نبش کوچه۵ -غیرانتفاعی منجی
شعبه ثابت شماره ۵۱ واقع در شهرک میانرود- خیابان روزبهان- خیابان میخک- دبستان امام حسن مجتبی )ع( )۱)
شعبه ثابت شماره ۵۲ واقع در شهرک میانرود- خیابان روزبهان- خیابان میخک- دبستان امام حسن مجتبی )ع( )۲)
شعبه ثابت شماره ۵۳ واقع در شهرک میانرود- خیابان روزبهان- خیابان ارغوان- حدفاصل خیابان میخک ۱و ۲ -۱۶ متری دوم-آموزشگاه حاج حبیب جرأت
شعبه ثابت شماره ۵۴ واقع در شهرک میانرود- خیابان روزبهان- خیابان ارغوان- ۱۶ متری دوم- مدرسه رحمت سرمدی
شعبه ثابت شماره ۵۵ واقع در شهرک میانرود- خیابان روزبهان- بهارستان غربی- روبروی مجتمع ایثار- غیرانتفاعی شایگان
شعبه ثابت شماره ۵۶ واقع در شهرک میانرود- خیابان ساحلی- خیابان شکوفه- خیابان شهید حسین بستامی- آموزشگاه ایثار )حاج حبیب جرئت( )۱)
شعبه ثابت شماره ۵۷ واقع در شهرک میانرود- خیابان ساحلی- خیابان شکوفه- خیابان شهید حسین بستامی- آموزشگاه ایثار )حاج حبیب جرئت( )۲)
شعبه ثابت شماره ۵۸ واقع در شهرک میانرود- خیابان ساحلی- میدان شکوفه- خیابان بنفشه- مدرسه حاج مکتبی
شعبه ثابت شماره ۵۹ واقع در شهرک میانرود- فاز۲ -کوچه حسینیه حاج مکتبی ۱ -نبش کوچه ۸ -دبیرستان امام علی )ع( )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۰ واقع در شهرک میانرود- فاز۲ -کوچه حسینیه حاج مکتبی ۱ -نبش کوچه ۸ -دبیرستان امام علی )ع( )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۱ واقع در انتهای خیابان شهدای احمدآباد- روبروی مسجد امام حسن )ع(- کوچه ۱۲ -آموزشگاه شهدای احمدآباد
شعبه ثابت شماره ۶۲ واقع در شهرک والفجر- فلکه اول- آموزشگاه تمدن سازان
شعبه ثابت شماره ۶۳ واقع در شهرک والفجر- خیابان ذوالفقار- جنب آپارتمانهای ۱۵خرداد- آموزشگاه حضرت مریم )س(
شعبه ثابت شماره ۶۴ واقع در شهرک والفجر- بلوار فجر شرقی- دبیرستان حضرت زینب کبری )س(
شعبه ثابت شماره ۶۵ واقع در شهرک والفجر- بلوار فجر جنوبی- کوچه ۲ -جنب پارک والفجر- دبستان شهید رزمجویی )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۶ واقع در شهرک والفجر- بلوار فجر جنوبی- کوچه ۲ -جنب پارک والفجر- دبستان شهید رزمجویی )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۷ واقع در شهرک والفجر- بلوار والفجر غربی- روبروی فضای سبز- آموزشگاه امیرکبیر
شعبه ثابت شماره ۶۸ واقع در شهرک والفجر- بلوار والفجر- فجر شرقی- دانشگاه پاسارگاد
شعبه ثابت شماره ۶۹ واقع در بلوار امیر کبیر- ورودی شهرک والفجر- دبستان همایونی
شعبه ثابت شماره ۷۰ واقع در بلوار والفجر شرقی- کوچه ۴ -هنرستان فنی و حرفه ای علم و فرهنگ شهید رضایی
شعبه ثابت شماره ۷۱ واقع در والفجر- بلوار یاوران غربی- آموزشگاه غیر انتفاعی ماه تابان
شعبه ثابت شماره ۷۲ واقع در شهرک والفجر- بلوار فجر شمالی- آموزشگاه شهدای والفجر ۱
شعبه ثابت شماره ۷۳ واقع در شهرک والفجر- بلوار سپیده- دانشگاه شهید رجایی
شعبه ثابت شماره ۷۴ واقع در بلوار سیاحتگر- پشت مخابرات سلمان- دبستان شاهد خوانساری )۱)
شعبه ثابت شماره ۷۵ واقع در بلوار سیاحتگر- پشت مخابرات سلمان- دبستان شاهد خوانساری )۲)
شعبه ثابت شماره ۷۶ واقع در بلوار امیرکبیر- ابتدای بلوار سرباز- دبستان غیرانتفاعی ارشاد
شعبه ثابت شماره ۷۷ واقع در سه راه آبیاری- دبستان دکتر حسابی
شعبه ثابت شماره ۷۸ واقع در خیابان آبیاری- کوچه جنب دبستان دکتر حسابی- سالن ورزشی دکتر حسابی
شعبه ثابت شماره ۷۹ واقع در خیابان آبیاری- کوچه جنب دبستان دکتر حسابی- دبستان شهید نصیری الری
شعبه ثابت شماره ۸۰ واقع در خیابان شریعتی)نادر(- روبروی جهاد کشاورزی- دبستان نبوت
شعبه ثابت شماره ۸۱ واقع در خیابان شریعتی)نادر(- روبروی جهاد کشاورزی- مدرسه پسرانه مهدیه
شعبه ثابت شماره ۸۲ واقع در خیابان استقالل )هنگ سابق(- چهار راه بنفشه- مؤسسه آموزش عالی فاطمیه
شعبه ثابت شماره ۸۳ واقع در بلوار استقالل- آموزشگاه معارف ۳
شعبه ثابت شماره ۸۴ واقع در بلوار عدالت- جنب مسجد موسی بن جعغر )ع(- مجتمع دندانپزشکی موسی بن جعفر )ع(
شعبه ثابت شماره ۸۵ واقع در بلوار امیر کبیر- کوچه ۱۲ -آموزشگاه حاج جمشیدی
شعبه ثابت شماره ۸۶ واقع در بلوار امیرکبیر- بعد از پمپ گاز- دبیرستان شهید رجایی
شعبه ثابت شماره ۸۷ واقع در بلوار امیرکبیر- خیابان شهید صفایی شمالی- خیابان فراز )قالیشویی(- دبستان احترام کاربر
شعبه ثابت شماره ۸۸ واقع در درکی- بلوار اصلی- نبش خیابان شهیدان پور بیرک- دبستان تربیت نوین
شعبه ثابت شماره ۸۹ واقع در بلوار سفیر شمالی- خیابان شهیدان پور بیرک- هنرستان محمد حسین هاشمی
شعبه ثابت شماره ۹۰ واقع در بلوار سفیر شمالی- نبش خیابان پوربیرک- سالن اجتماعات هنرستان محمد حسین هاشمی
شعبه ثابت شماره ۹۱ واقع در بلوار سفیر شمالی- روبروی بوستان صاحب االمر- نبش خیابان پور بیرک- دبستان حضرت زین العابدین )ع( )۱)
شعبه ثابت شماره ۹۲ واقع در بلوار سفیر شمالی- روبروی بوستان صاحب االمر- نبش خیابان پور بیرک- دبستان حضرت زین العابدین
)ع( )۲)
شعبه ثابت شماره ۹۳ واقع در بلوار امیرکبیر- جماران ۱ -انتهای بلور اصلی- آموزشگاه شهید کیشایی )۱)
شعبه ثابت شماره ۹۴ واقع در بلوار امیرکبیر- جماران ۱ -انتهای بلور اصلی- آموزشگاه شهید کیشایی )۲)
شعبه ثابت شماره ۹۵ واقع در بلوار امیرکبیر- سجادیه- انتهای بلوار اصلی- سمت راست- دبیرستان ایمان )۱)
شعبه ثابت شماره ۹۶ واقع در بلوار امیرکبیر- سجادیه- انتهای بلوار اصلی- سمت راست- دبیرستان ایمان )۲)
شعبه ثابت شماره ۹۷ واقع در بلوار امیرکبیر- سجادیه- انتهای بلوار اصلی- سمت چپ- دبستان امام جعفر صادق )ع(
شعبه ثابت شماره ۹۸ واقع در بلوار امیرکبیر- بلوار مهدیه- جنب پلیس راه شیراز،کازرون- مسجد امام جعفر صادق )ع(
شعبه ثابت شماره ۹۹ واقع در بلوار پاسداران- خیابان شهید آقایی- کوچه جنب حسینیه سیدالشهدا- دبیرستان الزهرا )۱)
شعبه ثابت شماره ۱۰۰ واقع در بلوار پاسداران- خیابان شهید آقایی- کوچه جنب حسینیه سیدالشهدا- دبیرستان الزهرا )۲)
شعبه ثابت شماره ۱۰۱ واقع در بلوار باهنر شمالی- روبروی فروشگاه رفاه- آمورزشگاه شهید فضل ا… هاشمی
شعبه ثابت شماره ۱۰۲ واقع در بلوار امیر کبیر- خیابان کاج- هنرستان دارالفنون )۱)
شعبه ثابت شماره ۱۰۳ واقع در بلوار امیر کبیر- خیابان کاج- هنرستان دارالفنون )۲)
شعبه ثابت شماره ۱۰۴ واقع در حد فاصل چهارراه هوابرد و چهارراه سرباز- دبیرستان دولتی شهید سلیمی جهرمی
شعبه ثابت شماره ۱۰۵ واقع در تل بادی- خیابان فیروزه- دبستان امام هادی )ع(
شعبه ثابت شماره ۱۰۶ واقع در چهارراه هوابرد- آموزشگاه رشد
شعبه ثابت شماره ۱۰۷ واقع در خیابان باغ حوض- کوچه پشت شرکت گاز فارس- کوچه ۵ -هنرستان هنر اندیشه
شعبه ثابت شماره ۱۰۸ واقع در خیابان باغ حوض- کوچه یک- متوسطه اول امام موسی کاظم )ع(
شعبه ثابت شماره ۱۰۹ واقع در خیابان باغ حوض- کوچه ۱-فزعی ۲۴/۵ – نمونه دولتی شهید صالحی
شعبه ثابت شماره ۱۱۰ واقع در بلوار پاسداران- خیابان شهید آقایی- خیابان حدیث- جنب سازمان بازرسی- هنرستان غیر انتفاعی سما
شعبه ثابت شماره ۱۱۱ واقع در بلوار زرهی- ایستگاه قوامین- ۲۰متری شبان- هنرستان مصلحیان
شعبه ثابت شماره ۱۱۲ واقع در بلوار پاسداران- خیابان مبعث – جنب پارک حدیث- دبیرستان توحیدی )۱)
شعبه ثابت شماره ۱۱۳ واقع در بلوار پاسداران- خیابان مبعث – جنب پارک حدیث- دبیرستان توحیدی )۲)
شعبه ثابت شماره ۱۱۴ واقع در بلوار پاسداران- خیابان مبعث- مجتمع خوارزمی
شعبه ثابت شماره ۱۱۵ واقع در بلوار مطهری جنوبی- کوچه ۱/۵ -حسینیه گلشن
شعبه ثابت شماره ۱۱۶ واقع در بلوار مطهری جنوبی- درمانگاه امام رضا )ع( گلشن
شعبه ثابت شماره ۱۱۷ واقع در گلشن غربی- خیابان گلچین غربی- کوچه ۱۳ -آموزشگاه شهدای گلشن
شعبه ثابت شماره ۱۱۸ واقع در گلشن غربی- خیابان گلچین غربی- کوچه ۱۳ -آموزشگاه حاج مکتبی
شعبه ثابت شماره ۱۱۹ واقع در بلوار امیرکبیر- کوچه جنب مخابرات امیر کبیر- دبستان هدایت اله کریمی
شعبه ثابت شماره ۱۲۰ واقع در میدان معلم- بلوار همت جنوبی- بطرف کمربندی- سمت چپ- مدرسه سلیمی شیرازی
شعبه ثابت شماره ۱۲۱ واقع در میدان معلم- بلوار همت جنوبی- جنب ثبت احوال- غیر انتفاعی امام رضا )ع(
شعبه ثابت شماره ۱۲۲ واقع در انتهای بلوار ایمان جنوبی- انتهای خیابان شهیدان شیخی- دبیرستان جاسب رضایی
شعبه ثابت شماره ۱۲۳ واقع در بلوار پاسداران- خیابان شهید آقایی- کوچه ۵/۱ -دبستان غیر دولتی پرتو هدایت
شعبه ثابت شماره ۱۲۴ واقع در انتهای بلوار ایمان جنوبی – انتهای خیابان شهید شیخی- مجتمع میعاد امام رضا )ع(
شعبه سیار شماره ۱۲۵ واقع در سیار-صنایع دفاعی فجر- صنایع الکترونیک- سپاه فجر استان فارس- سپاه ناحیه ثارالله- چهار راه هوابرد آموزشگاه عالمه حلی
شعبه ثابت شماره ۱۲۶ واقع در بلوار جدید قرآن- باالتر از میدان ابوالکالم آزاد- کوچه ۱۵ -سمت راست- دبیرستان شاهد ۱۳
شعبه ثابت شماره ۱۲۷ واقع در بلوار آزادی- بین چهار راه حافظیه و میدان قائم- دبستان فردوسی
شعبه ثابت شماره ۱۲۸ واقع در چهار راه حافظیه- خیابان حافظ- اداره کل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان فارس
شعبه ثابت شماره ۱۲۹ واقع در بلوار هجرت- جنب درمانگاه فرهنگیان- آموزشگاه اقبال
شعبه ثابت شماره ۱۳۰ واقع در خیابان ساحلی غربی- تقاطع هجرت- آموزشگاه فرزانه یگانه
شعبه ثابت شماره ۱۳۱ واقع در بلوار آزادی- خیابان شهید تیمور فروغی- خیابان ذکاء الملک- آموزشگاه شهید نعمت الهی
شعبه ثابت شماره ۱۳۲ واقع در بلوار آزادی- خیابان حر- روبروی مرکز آموزش و پرورش ناحیه ۲ -دبستان ابوریحان ۲
شعبه ثابت شماره ۱۳۳ واقع در خیابان سمیه- خیابان شهید حدادی- اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی فارس
شعبه ثابت شماره ۱۳۴ واقع در بلوار آزادی- خیابان سمیه- آموزشگاه نمونه دولتی الزهرا )س(
شعبه ثابت شماره ۱۳۵ واقع در بلوار آزادی- مقابل خیابان سمیه- مدرسه متوسطه اول پسرانه نمونه دولتی توحید
شعبه ثابت شماره ۱۳۶ واقع در میدان آزادی- ابتدای بلوار آزادی- آموزشگاه معارف ۵
شعبه ثابت شماره ۱۳۷ واقع در بلوار جمهوری- نرسیده به میدان ابوالکالم آزاد- اداره کل مالیات بر ارزش افزوده استان فارس
شعبه ثابت شماره ۱۳۸ واقع در بلوار جمهوری- بعد از کالنتری جام جم- خیابان کوهسار- دبیرستان صحت
شعبه ثابت شماره ۱۳۹ واقع در خیابان ابریشمی- خیابان یزدان مهر- دبیرستان شهید سید کاظم موسوی
شعبه ثابت شماره ۱۴۰ واقع در بلوار جمهوری- نرسیده به میدان ارم- مدیریت دانشگاه شیراز
شعبه ثابت شماره ۱۴۱ واقع در بلوار جام جم- خیابان کوهسار )علی اصغر خدادوست(- دبستان شهید رجایی ۲
شعبه ثابت شماره ۱۴۲ واقع در بلوار جام جم- ابتدای بزرگراه شهید سردار سلیمانی- مرکز منطقهای اطالعرسانی علوم و فناوری
شعبه ثابت شماره ۱۴۳ واقع در میدان ارم- خوابگاه ارم- تاالر فجر
شعبه ثابت شماره ۱۴۴ واقع در بلوار ارم- نبش کوچه ۱۳( ابوالفتح خانی(- دبیرستان دوره اول دکتر حسابی
شعبه ثابت شماره ۱۴۵ واقع در چهارراه چنچنه- خیابان ناورن- نبش کوچه ۱۰ -شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی فارس
شعبه ثابت شماره ۱۴۶ واقع در خیابان سمیه- روبروی درب اصلی پارک آزادی- کوچه ۲۱ -دبستان معارف ۲
شعبه ثابت شماره ۱۴۷ واقع در بلوار آزادی- ابتدای بلوار ارم- مدیریت جهاد کشاورزی استان فارس
شعبه ثابت شماره ۱۴۸ واقع در خیابان ساحلی غربی- مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز
شعبه ثابت شماره ۱۴۹ واقع در خیابان ساحلی غربی- جنب باشگاه دانشگاه )جهاد دانشگاهی(- دبستان دولتی ۹ دی
شعبه ثابت شماره ۱۵۰ واقع در خیابان دانشگاه- جنب منبع آب- دبیرستان محیط زاده فرهنگ
شعبه ثابت شماره ۱۵۱ واقع در میدان نمازی- نبش خیابان مالصدرا- کتابخانه خوارزمی
شعبه ثابت شماره ۱۵۲ واقع در بلوار زند- میدان امام حسین )ع(- دانشکده پزشکی
شعبه ثابت شماره ۱۵۳ واقع در خیابان انقالب- خیابان معدل شرقی- دبیرستان نمونه شبانه روزی شهید دکتر بهشتی )عشایری(
شعبه ثابت شماره ۱۵۴ واقع در خیابان انقالب- خیابان معدل غربی- دبستان دخترانه دکتر حسابی
شعبه ثابت شماره ۱۵۵ واقع در خیابان فلسطین- نبش اردیبهشت غربی- اداره کل حفاظت محیط زیست فارس
شعبه ثابت شماره ۱۵۶ واقع در خیابان شهید ذواالنوار- دبیرستان مالصدرا
شعبه ثابت شماره ۱۵۷ واقع در خیابان قصرالدشت- سه راه برق- پژوهش سرای دانش آموزی جابر بن حیان
شعبه ثابت شماره ۱۵۸ واقع در خیابان قصرالدشت- بعد از سه راه برق- دبیرستان محمد رضا پیروی
شعبه ثابت شماره ۱۵۹ واقع در خیابان قصرالدشت- بعد از سه راه برق- نبش کوچه ۲۵ -سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۱
شعبه ثابت شماره ۱۶۰ واقع در خیابان معدل- باالتر از هفت تیر- دبیرستان دکتر حسابی
شعبه ثابت شماره ۱۶۱ واقع در خیابان قصرالدشت- قبل از چهار راه مالصدرا- دبیرستان دوره اول معارف ۲
شعبه ثابت شماره ۱۶۲ واقع در خیابان عفیف آباد- خیابان شهید عرفان منش- کوچه جنب بازارچه حافظ- دبیرستان خورسندیان
شعبه ثابت شماره ۱۶۳ واقع در ابتدای بلوار ستارخان- پارک بعثت- مرکز شیراز شناسی
شعبه ثابت شماره ۱۶۴ واقع در بلوار ستارخان- کوچه ۶ -دبستان خاتم االنبیا )ص(
شعبه ثابت شماره ۱۶۵ واقع در خیابان عفیف آباد- انتهای کوچه ۱۴ -دبیرستان متوسطه اول استعدادهای درخشان نوشاد )۱)
شعبه ثابت شماره ۱۶۶ واقع در خیابان عفیف آباد- انتهای کوچه ۱۴ -دبیرستان متوسطه اول استعدادهای درخشان نوشاد )۲)
شعبه ثابت شماره ۱۶۷ واقع در خیابان قصرالدشت- خیابان ولیعصر- کوچه ۱۲ -دبستان فرهنگیان شریف اشراف
شعبه ثابت شماره ۱۶۸ واقع در خیابان ولی عصر قصرالدشت- کوچه ۱۲ -دبیرستان ولی عصر)عج(
شعبه ثابت شماره ۱۶۹ واقع در خیابان قصرالدشت- چهارراه زرگری- کوچه ۶۳(شاه قیس(- کوچه ۶۳/۳ -دبیرستان غیر انتفاعی بقیه الله اعظم
شعبه ثابت شماره ۱۷۰ واقع در خیابان دوم ابیوردی- پشت استخر انقالب- جنب کانون شهید دوکوهکی- دبیرستان شهید معزی )شهید چمران(
شعبه ثابت شماره ۱۷۱ واقع در خیابان دوم ابیوردی- پشت استخر انقالب- کانون فرهنگی شهید دوکوهکی
شعبه ثابت شماره ۱۷۲ واقع در بلوار مطهری- کوچه ۱۵ -دبیرستان دخترانه سادات رفعیی
شعبه ثابت شماره ۱۷۳ واقع در بلوار ستارخان- باالتر از خیابان ولیعصر )عج(- اداره راه و شهرسازی استان فارس
شعبه ثابت شماره ۱۷۴ واقع در بلوار ستارخان- مقابل سازمان مسکن و شهرسازی- اداره کل سازمان تامین اجتماعی فارس
شعبه ثابت شماره ۱۷۵ واقع در بلوار ستارخان- انتهای کوچه نمازی- نبش کوچه ۹ انصار- دانشکده فنی مهندسی زند شیراز
شعبه ثابت شماره ۱۷۶ واقع در بلوار مطهری- خیابان تلخداش- دبیرستان استعدادهای درخشان دستغیب ۲( طبقه همکف(
شعبه ثابت شماره ۱۷۷ واقع در بلوار مطهری- خیابان تلخداش- دبیرستان استعدادهای درخشان دستغیب ۲( طبقه اول(
شعبه ثابت شماره ۱۷۸ واقع در بلوار پاسداران کوچه ۶۴ -آموزشگاه زنده نام منوچهر معارف ۷
شعبه ثابت شماره ۱۷۹ واقع در بلوار استقالل- چهارراه هوابرد- مدرسه ابتدایی احمد علی فیض
شعبه ثابت شماره ۱۸۰ واقع در ابتدای بلوار پاسداران- باسکول نادر- روبروی بیمارستان شوشتری- مدرسه پورنواب
شعبه ثابت شماره ۱۸۱ واقع در بلوار پاسداران- جنب پارک قوری )کودک(- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس
شعبه ثابت شماره ۱۸۲ واقع در بلوار پاسداران- نبش بلوار بعثت – سازمان پسماند
شعبه ثابت شماره ۱۸۳ واقع در خیابان قصرالدشت- باالتر از سازمان انتقال خون- نبش کوچه ۴۶ -مقابل مخابرات استان فارس- آموزشگاه غیر دولتی اندیشه
شعبه ثابت شماره ۱۸۴ واقع در خیابان قصر الدشت- بعد از خیابان شهید آوینی- دبیرستان پسرانه شهید ستایش
شعبه ثابت شماره ۱۸۵ واقع در خیابان قصرالدشت- رحمت آباد- کوچه ۳۹ -انتهای کوچه- دبستان مستجابی
شعبه ثابت شماره ۱۸۶ واقع در پارک خلدبرین- جنب شهرداری منطقه یک- داخل پارک- کانون جهان دیدگان
شعبه ثابت شماره ۱۸۷ واقع در خیابان قصرالدشت- رحمت آباد- دبستان دخترانه شهید محمد پرند
شعبه ثابت شماره ۱۸۸ واقع در خیابان خلیلی- آموزشگاه حاج عبدالحسین معارف
شعبه ثابت شماره ۱۸۹ واقع در خیابان حکیمی- نبش کوچه ۱ -آموزشگاه شاهد فاطمه الزهرا )س(
شعبه ثابت شماره ۱۹۰ واقع در بلوار زند- بعد از هالل احمر- دانشکده مهندسی یک
شعبه سیار شماره ۱۹۱ واقع در سیار- مرکز آموزشی زرهی شیراز – پادگانهای شماره ۱ و ۲ تیپ هوابرد ارتش
شعبه سیار شماره ۱۹۲ واقع در سیار- ناحیه انتظامی فارس- بیمارستان ۵۷۶ ارتش- مرکز پیاده- مسجد رسول اکرم )اهل سنت(-
بیمارستان میر حسینی- هتل هما- بیمارستان علی اصغر
شعبه سیار شماره ۱۹۳ واقع در سیار- صدا و سیمای مرکز فارس- بیمارستان نمازی- هتل پارس- بیمارستان شهید فقیهی- بیمارستان
خلیلی
شعبه سیار شماره ۱۹۴ واقع در سیار- بیمارستان های پارس- شفاء- فرهمند فر- میر- خدادوست- بیمارستان حافظ
شعبه ثابت شماره ۱۹۵ واقع در چهار راه پانزده خرداد- آخر کوچه امامزاده سیدابوالوفا- دبیرستان بنت الهدی صدر
شعبه ثابت شماره ۱۹۶ واقع در چهار راه خیرات- کوچه ناقوس- جنب بیمارستان ایران- دبیرستان بزرگساالن خدیجه کبری)س(
شعبه ثابت شماره ۱۹۷ واقع در خیابان وصال شمالی- جنب اداره بیمه- مدرسه استنثنایی باغچه بان
شعبه ثابت شماره ۱۹۸ واقع در خیابان منوچهری- جنب مدیریت حج و زیارت استان فارس- مدرسه راهنمایی پسرانه نوابی شیرازی
شعبه ثابت شماره ۱۹۹ واقع در خیابان قاآنی شمالی- ابتدای خیابان منوچهری- دبیرستان علوم و معارف اسالمی حضرت زینب )س(
شعبه ثابت شماره ۲۰۰ واقع در بلوار زند- کوچه جنب کتابفروشی کیوان- دبستان دکتر حسابی
شعبه ثابت شماره ۲۰۱ واقع در بلوار زند- خیابان رودکی- پشت پاساژ کاخ نور- آموزشگاه دکتر سعادت
شعبه ثابت شماره ۲۰۲ واقع در بلوار زند- خیابان رودکی- خیابان مکتبی- مدرسه حاج صمد ولی بیگی
شعبه ثابت شماره ۲۰۳ واقع در خیابان فردوسی- روبروی بانک مسکن- هنرستان فنی حرفه ای شهید عابدینی
شعبه ثابت شماره ۲۰۴ واقع در میدان شهدا- خیابان دهنادی- هنرستان دخترانه کیمیا
شعبه ثابت شماره ۲۰۵ واقع در میدان شهدا- اول خیابان پیروزی- کوچه اول سمت چپ- دبیرستان نمازی
شعبه ثابت شماره ۲۰۶ واقع در خیابان طالقانی- آموزشگاه شهید دستغیب
شعبه ثابت شماره ۲۰۷ واقع در بلوار شهید دستغیب- بیت المهدی )عج(
شعبه ثابت شماره ۲۰۸ واقع در بلوار سیبویه- روبروی پمپ بنزین- کوچه امامزاده ابراهیم- آموزشگاه فرصت
شعبه ثابت شماره ۲۰۹ واقع در بلوار سیبویه -جنب بهزیستی گلریز خاتمی – آموزشگاه مهندس حسن منوریان
شعبه ثابت شماره ۲۱۰ واقع در میدان شاهزاده قاسم- بهزیستی گلریز خاتمی
شعبه ثابت شماره ۲۱۱ واقع در میدان شاهزاده قاسم- بلوار سیبویه- مدرسه شهید غالمرضا شفیعی
شعبه ثابت شماره ۲۱۲ واقع در دروازه کازرون- کوچه بازارچه- امامزاده سید تاج الدین غریب
شعبه ثابت شماره ۲۱۳ واقع در دروازه کازرون- ابتدای خیابان قاآنی شمالی- هنرستان حاج قوام )۱)
شعبه ثابت شماره ۲۱۴ واقع در دروازه کازرون- ابتدای خیابان قاآنی شمالی- هنرستان حاج قوام )۲)
شعبه ثابت شماره ۲۱۵ واقع در خیابان وصال جنوبی- کوچه یک- مدرسه رویش
شعبه ثابت شماره ۲۱۶ واقع در دروازه کازرون- جنب درمانگاه بقیه هللا- فرهنگسرای ۲ شهرداری
شعبه ثابت شماره ۲۱۷ واقع در اول خیابان کارگر- آموزشگاه غزالی
شعبه ثابت شماره ۲۱۸ واقع در درب دوم ارتش- مدرسه امام محمد باقر )ع(
شعبه ثابت شماره ۲۱۹ واقع در درب دوم ارتش- مدرسه شهید جاللی )شاهد فیض(
شعبه ثابت شماره ۲۲۰ واقع در سه راه بهار- جنب آموزش و پرورش ناحیه یک- دبیرستان حاج توحیدی
شعبه ثابت شماره ۲۲۱ واقع در خیابان شمس تبریزی- کانون فرهنگی ریحانه
شعبه ثابت شماره ۲۲۲ واقع در خیابان شمس تبریزی- روبروی تحویلی- شاهد عالمه امینی
شعبه ثابت شماره ۲۲۳ واقع در خیابان شمس تبریزی- انتهای کوچه ۳۳ -مدرسه استثنایی خاقانی
شعبه ثابت شماره ۲۲۴ واقع در ابتدای خیابان بهار- فلکه فخر آباد- دبیرستان دخترانه والیت فقیه
شعبه ثابت شماره ۲۲۵ واقع در خیابان فخرآباد- اداره توزیع برق شیراز
شعبه ثابت شماره ۲۲۶ واقع در خیابان لطفعلی خان زند- سه راه احمدی – آرامگاه نور
شعبه ثابت شماره ۲۲۷ واقع در خیابان لطفعلی خان زند- گودعربان- میدان عالفها- دبستان شهید قاسم پورعابد
شعبه ثابت شماره ۲۲۸ واقع در خیابان لطفعلی خان زند- درب شیخ- پشت خانه زینت الملوک- کوچه قوام- دبستان نیک پوریان
شعبه ثابت شماره ۲۲۹ واقع در خیابان لطفعلی خان زند- درب شیخ- حسینیه و مدرسه علمیه قوام
شعبه ثابت شماره ۲۳۰ واقع در پشت بازار نو- کوچه جنب تعاون اسالمی- حسینیه سید ذوالفقار
شعبه ثابت شماره ۲۳۱ واقع در خیابان شهناز- هنرستان شهید حقانی
شعبه ثابت شماره ۲۳۲ واقع در روبروی بوستان ولیعصر- به سمت میدان مصدق- آموزشگاه دوازده امامی
شعبه ثابت شماره ۲۳۳ واقع در روبروی بوستان ولیعصر- به سمت میدان مصدق- آموزشگاه شاهد امام خامنه ای
شعبه ثابت شماره ۲۳۴ واقع در دروازه قصاب خانه- شهرداری بافت قدیم
شعبه ثابت شماره ۲۳۵ واقع در فلکه خاتون- جنب دبیرستان سپاه- روبروی آتش نشانی- آموزشگاه غیر انتفاعی پایدار
شعبه ثابت شماره ۲۳۶ واقع در فلکه خاتون- مدرسه متوسطه مرحوم منوچهر معارف ۴
شعبه ثابت شماره ۲۳۷ واقع در سه راه آستانه- روبروی بیمارستان قلب الزهرا )س(- آموزشگاه ابوذر فیروزی
شعبه ثابت شماره ۲۳۸ واقع در بلوار سیبویه- سه راه آستانه- فرهنگسرای قرآن و عترت
شعبه ثابت شماره ۲۳۹ واقع در حرم مطهر سیدعالءالدین حسین )ع( )۱)
شعبه ثابت شماره ۲۴۰ واقع در حرم مطهر سیدعالءالدین حسین )ع( )۲)
شعبه ثابت شماره ۲۴۱ واقع در حرم مطهر سیدعالءالدین حسین )ع( )۳)
شعبه ثابت شماره ۲۴۲ واقع در بلوار سیبویه- محله لب آب- مسجد آتشیها
شعبه ثابت شماره ۲۴۳ واقع در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ )ع(- سر در باب المهدی _ دارالقران
شعبه ثابت شماره ۲۴۴ واقع در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ )ع(- سر در باب الفرهنگ- رواق فرهنگ
شعبه ثابت شماره ۲۴۵ واقع در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ )ع(- سر در پشت بازار- راهروی امور اداری
شعبه ثابت شماره ۲۴۶ واقع در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ )ع(- ایوان صحن امام جواد باب احمد بن موسی )سر درب شهید دستغیب(
شعبه ثابت شماره ۲۴۷ واقع در حرم مطهر احمد بن موسی شاهچراغ )ع(-باب الرضا )ع(- صحن حضرت معصومه )س(
شعبه ثابت شماره ۲۴۸ واقع در میدان شاهزاده قاسم- دبیرستان سیدجمالالدین اسدآبادی
شعبه ثابت شماره ۲۴۹ واقع در سه راه آستانه- جنب آموزش و پرورش ناحیه ۳ -دبیرستان دستغیب
شعبه ثابت شماره ۲۵۰ واقع در بلوار سیبویه – سه راه آستانه – هنرستان دخترانه فنی الزهرا )س(
شعبه ثابت شماره ۲۵۱ واقع در بلوار سیبویه- سه راه شیشه گری- جنب بیمارستان قلب الزهرا )س(- هالل احمر
شعبه ثابت شماره ۲۵۲ واقع در فلکه خاتون به طرف مقر- روبروی پارک مروارید- آموزشگاه نمونه پویش
شعبه ثابت شماره ۲۵۳ واقع در بلوار ارتش- نرسیده به بلوار ۳۵ متری مقر )کوچه بازارچه پیمان(- دبستان شهید غالمعلی ماهر
شعبه ثابت شماره ۲۵۴ واقع در تل پروس- ابتدای بلوار ارتش – دبیرستان استعدادهای درخشان فرزانگان
شعبه ثابت شماره ۲۵۵ واقع در خیابان حسینی جدید_ تل پروس دبیرستان عرفان )۱)
شعبه ثابت شماره ۲۵۶ واقع در خیابان حسینی جدید_ تل پروس دبیرستان عرفان )۲)
شعبه ثابت شماره ۲۵۷ واقع در خیابان حسینی جدید_ نرسیده به تل پروس دبستان شریف الحسینی
شعبه ثابت شماره ۲۵۸ واقع در دباغی_پشت قبرستان قدیم_دبستان منتظران مهدی
شعبه ثابت شماره ۲۵۹ واقع در محله دباغی_ پشت قبرستان قدیم دبستان دخترانه شهید رجب علی حبیب زاده
شعبه سیار شماره ۲۶۰ واقع در سیار- بیمارستان های قلب الزهرا)س( _ زینبیه _ شهید بهشتی _ شهر _ ایران _ مسلمین
شعبه ثابت شماره ۲۶۱ واقع در بلوار عدالت- روبروی مسجد موسی بن جعفر )ع(- دبیرستان پسرانه امام خمینی )۱)
شعبه ثابت شماره ۲۶۲ واقع در بلوار عدالت- روبروی مسجد موسی بن جعفر )ع(- دبیرستان پسرانه امام خمینی )۲)
شعبه ثابت شماره ۲۶۳ واقع در چهار راه تحویلی- ۲۰ متری الله خیایان شهید توکلی-دبیرستان دخترانه نادر کاظمی
شعبه ثابت شماره ۲۶۴ واقع در چهار راه تحویلی- ۲۰ متری الله- خیابان شهید توکلی- دبستان کرامت اله افسری
شعبه ثابت شماره ۲۶۵ واقع در خیابان تحویلی- آخر ۲۰ متری الله- ابتدای خیابان شهید سپاسی- کانون شهید دعایی
شعبه ثابت شماره ۲۶۶ واقع در بلوار رحمت- خیابان شهید سپاسی- مدرسه ابتدایی شهید عبدالرسول سادات
شعبه ثابت شماره ۲۶۷ واقع در لوار رحمت- نبش خیابان شهید سپاسی- مجموعه ورزشی شهرداری منطقه ۵ – سالن ورزشی پهلوان نصیری
شعبه ثابت شماره ۲۶۸ واقع در بلوار رحمت- حد فاصل میدان عدالت- تقاطع خیابان سپاه- دبیرستان عشایری شهید دکتر بهشتی
شعبه ثابت شماره ۲۶۹ واقع در خیابان سپاه شمالی- ابتدای خیابان شهید خسروزاده- دبستان امام حسین )ع(
شعبه ثابت شماره ۲۷۰ واقع در بلوار احمدی جنوبی- کوچه ۴ -دبیرستان دخترانه امام حسن عسکری )ع(
شعبه ثابت شماره ۲۷۱ واقع در بلوار رحمت- ۲۰ متری امام حسین )ع(- کوچه ۶ -دبستان شهید عبدالرضا تابع بردبار
شعبه ثابت شماره ۲۷۲ واقع در بلوار رحمت- بلوار احمدی جنوبی- کوچه ۱۳ -مرکز آموزش و توانبخشی مشکالت ویژه یادگیری شهید شایسته نیا
شعبه ثابت شماره ۲۷۳ واقع در بلوار رحمت-۲۰ متری امام حسین )ع(- کوچه ۵ شهید درکی- دبیرستان پسرانه شهید حبیب اله ویسی
شعبه ثابت شماره ۲۷۴ واقع در میدان ۱۲ فروردین- اول خیابان رضوان- هنرستان فنی حرفه ای شهدا
شعبه ثابت شماره ۲۷۵ واقع در بولوار رحمت ،کنار گذر تقاطع غیر همسطح رضوان- دبیرستان نمونه اندیشه
شعبه ثابت شماره ۲۷۶ واقع در میدان ۱۲ فروردین – خیابان ارتش- خیابان ۳۵ متری مقر – دبستان حاج سید ابراهیم بوشهری
شعبه ثابت شماره ۲۷۷ واقع در میدان ۱۲ فروردین- ۳۵متری مقر- نبش خیابان الوان- دبیرستان شهید حسینی ارسنجانی
شعبه ثابت شماره ۲۷۸ واقع در بلوار دالوران بسیج- ۲۰ متری ابوالفضل– دبستان پسرانه شهید اصغر دهقانی
شعبه ثابت شماره ۲۷۹ واقع در بلوار دالوران بسیج – ۲۰ متری ابوالفضل- کوچه ۱۵ دبیرستان اخالص
شعبه ثابت شماره ۲۸۰ واقع در بلوار رحمت- نرسیده به میدان کوزه گری- مرکز اجتماع درمان مدار راز آرامش
شعبه ثابت شماره ۲۸۱ واقع در بلوار رحمت- میدان کوزه گری- مسجد پنج تن آل عبا
شعبه ثابت شماره ۲۸۲ واقع در میدان کوزه گری – بلوار ماذون قشقایی – خیابان آیت اله قشقایی – مدرسه حاج بزرگی
شعبه ثابت شماره ۲۸۳ واقع در میدان کوزه گری- بلوار ماذون قشقایی ابتدای خیابان آیت اله قشقایی- دبستان مجید راهبی
شعبه ثابت شماره ۲۸۴ واقع در بلوار ابوذر غفاری- ۱۰ متر قبل از پل هوایی- خیابان شهید حسنپور-حسینیه شهید آیت اله دستغیب
شعبه ثابت شماره ۲۸۵ واقع در بلوار ابوذر غفاری- ۳۵ متری نهضت- خیابان کوچ – دبستان شهید مسلم قاسمیان
شعبه ثابت شماره ۲۸۶ واقع در بولوار ماذون قشقایی – خیابان شهید مشایخ- کوچه ۱۳ -دبیرستان دخترانه بهار
شعبه ثابت شماره ۲۸۷ واقع در بلوار رحمت- میدان کوزه گری- بلوار مأذون قشقایی- دبستان پسرانه عباس پور
شعبه ثابت شماره ۲۸۸ واقع در بلوار رحمت- میدان کوزه گری- بلوار مأذون قشقایی- مدرسه راهنمایی پسرانه عباس پور
شعبه ثابت شماره ۲۸۹ واقع در بلوار ابوذر غفاری- بعد از خروجی دوم دارالرحمه- بعد از پل هوایی- دبستان شهید محمد حسن بخرد
شعبه ثابت شماره ۲۹۰ واقع در بلوار ابوذر غفاری- بعد از پل هوایی- مدرسه ابتدایی اشرف السادات بوشهری
شعبه ثابت شماره ۲۹۱ واقع در بلوار ابوذر غفاری- نبش خیابان راستی- دبیرستان شهدای بدر
شعبه ثابت شماره ۲۹۲ واقع در بلوار ابوذر غفاری- کوچه جنب پل هوایی- دبیرستان دخترانه شهید رضوی
شعبه ثابت شماره ۲۹۳ واقع در میدان دارالرحمه- خیابان نواب صفوی- شهرک امام سجاد )ع(- قبل از خیابان معراج- کوچه ۳۱- آموزشگاه ابتدایی فسایی نژاد
شعبه ثابت شماره ۲۹۴ واقع در میدان دارالرحمه- خیابان نواب صفوی- شهرک امام سجاد )ع(- قبل از خیابان معراج- کوچه ۳۱- دبیرستان احسان
شعبه ثابت شماره ۲۹۵ واقع در بلوار رحمت- خیابان نواب صفوی- کوشک میدان- سرای محله کوشک میدان
شعبه ثابت شماره ۲۹۶ واقع در بلوار رحمت- انتهای خیابان نواب صفوی- کوشک میدان کوچه مسجدالرضا )ع(- دبیرستان دخترانه شهیدان ملک پور
شعبه ثابت شماره ۲۹۷ واقع در بلوار رحمت- انتهای خیابان نواب صفوی- کوشک میدان کوچه مسجدالرضا )ع(- دبستان شهید بهزاد زارع
شعبه ثابت شماره ۲۹۸ واقع در بلوار دولت شرقی- نبش کوچه۱۶ -حسینیه ابوالفضل عباس )ع( )کانون فرهنگی و هنری محبان العباس(
شعبه ثابت شماره ۲۹۹ واقع در بلوار رحمت – بلوار شهید استعجاب – بین کوچه ۳ و ۵ – دبستان دخترانه حمزه عباس الکوت
شعبه ثابت شماره ۳۰۰ واقع در بلوار رحمت- انتهای خیابان شهید آذرپیکان- دبستان شهیدان بهاری خوب
شعبه ثابت شماره ۳۰۱ واقع در بلوار رحمت- خیابان شهید کشوری )لشکری(- انتهای کوچه ۱۵ -دبیرستان امام حسن عسکری )ع(
شعبه ثابت شماره ۳۰۲ واقع در بلوار رحمت- خیابان ۲۵ متری قائم- کوچه ۴ -آموزشگاه مرحوم حبیب اله پرهیزکار
شعبه ثابت شماره ۳۰۳ واقع در بلوار رحمت- خیابان ۲۵ متری قائم- متوسطه اول شهید آوینی )۱)
شعبه ثابت شماره ۳۰۴ واقع در بلوار رحمت- خیابان ۲۵ متری قائم- متوسطه اول شهید آوینی )۲)
شعبه ثابت شماره ۳۰۵ واقع در بلوار رحمت- خیابان ۲۵ متری قائم- شهرک شهید مطهری- نبش خیابان کالم- دبیرستان دخترانه محدثه
شعبه ثابت شماره ۳۰۶ واقع در بلوار رحمت- خیابان ۲۵ متری قائم- شهرک شهید مطهری- نبش خیابان کالم- دبستان غنچه های والیت
شعبه ثابت شماره ۳۰۷ واقع در بلوار رحمت- خیابان ۲۵ متری قائم- انتهای خیابان کالم) خیابان راستان(- هنرستان فنی زاگرس
شعبه ثابت شماره ۳۰۸ واقع در بلوار رحمت- ۲۵ متری قائم- شهرک شهید مطهری- بلوار عرفان- نبش خیابان اخالق- متوسطه اول فاطمیه
شعبه ثابت شماره ۳۰۹ واقع در بلوار رحمت- اواسط خیابان شهید کشوری )لشکری (- دبستان دخترانه مروارید
شعبه ثابت شماره ۳۱۰ واقع در بلوار رحمت- نبش خیابان شهید کشوری ) لشکری (- سالن ورزشی بهزیستی
شعبه ثابت شماره ۳۱۱ واقع در بلوار رحمت- خیابان بنی هاشمی- کوچه ۱۹ -هنرستان کاردانش کوثر
شعبه ثابت شماره ۳۱۲ واقع در بلوار رحمت- خیابان بنی هاشمی- کوچه ۱۹ -متوسطه اول دخترانه هاشمیه
شعبه ثابت شماره ۳۱۳ واقع در بلوار رحمت- خیابان بنی هاشمی- کوچه ۲۱ -دبستان نجمه
شعبه ثابت شماره ۳۱۴ واقع در بلوار رحمت- خیابان بنی هاشمی- انتهای خیابان مسلم)خیابان ابوذر( – هنرستان علم و صنعت
شعبه ثابت شماره ۳۱۵ واقع در بلوار رحمت- خیابان بنی هاشمی- انتهای خیابان مسلم)خیابان ابوذر(- دبستان ده کالسه امام موسی کاظم )ع(
شعبه ثابت شماره ۳۱۶ واقع در بلوار رحمت- خیابان بنی هاشمی- انتهای خیابان مسلم)خیابان ابوذر(- مرکز آموزش راهنمایی پیش حرفه ای افتخار
شعبه ثابت شماره ۳۱۷ واقع در بلوار رحمت – بلوار نواب صفوی- بلوار عاشورا- متوسطه اول صالح
شعبه ثابت شماره ۳۱۸ واقع در بلوار رحمت – بلوار نواب صفوی- بلوار عاشورا- دبستان شهید رحیم رضایی زاده
شعبه ثابت شماره ۳۱۹ واقع در بلوار خرمشهر)شهرک مهدی آباد(- ابتدای خیابان امین- آموزشگاه منصور داربر جهرمی
شعبه ثابت شماره ۳۲۰ واقع در بلوار خرمشهر )شهرک مهدی آباد(- خیابان امین – نبش کوچه ۵ – دبستان علی معلمی فرد
شعبه ثابت شماره ۳۲۱ واقع در بلوار خرمشهر)شهرک مهدی آباد(- خیابان امین- بعد از چهارراه روبروی کوچه ۳۶ -دبستان شهید غالمعلی غالمی
شعبه ثابت شماره ۳۲۲ واقع در بلوار خرمشهر)شهرک مهدی آباد(- انتهای خیابان امین- روبروی کوچه۴۹- دبستان دولتی شهید محمد رضا حدادی
شعبه ثابت شماره ۳۲۳ واقع در بلوار خرمشهر)شهرک مهدی آباد(- انتهای خیابان امین- روبروی کوچه۵۱ -دبستان ادیب
شعبه ثابت شماره ۳۲۴ واقع در بولوار خرمشهر)شهرک مهدی آباد( – شهرک یکتا کوچه۴ -دبیرستان محمد رحیم خرمن دار
شعبه ثابت شماره ۳۲۵ واقع در بلوار خرمشهر- شهرک حجت آباد- خیابان حجت- کوچه ۸ – مدرسه ابتدایی کوشش
شعبه ثابت شماره ۳۲۶ واقع در بلوار خرمشهر-شهرک حجت آباد-خیابان حجت- خیابان انتظار- مرکز خدمات سالمت روان جامعه نگر
شعبه ثابت شماره ۳۲۷ واقع در بلوار محراب جنوبی- شهرک شهید دستغیب- خیابان سپیدار- دبستان فخرالسادات توسل
شعبه ثابت شماره ۳۲۸ واقع در انتهای بلوار ابوذر غفاری- خیابان هانیابن عروه- کوچه ۱۷ -دبستان پسرانه فخرالسادات توسل
شعبه سیار شماره ۳۲۹ واقع در سیار- زندان شماره ۲ -فرماندهی پشتیبانی منطقه ۲ ارتش-زندان عادل آباد – زندان نظام
شعبه ثابت شماره ۳۳۰ واقع در بلوار مدرس- خیابان جانبازان-خیابان سینا شرقی- کوچه ۳/۱۵ -بن بست سوم- دبستان دکتر محمود حسابی )۱)
شعبه ثابت شماره ۳۳۱ واقع در بلوار مدرس- خیابان جانبازان-خیابان سینا شرقی- کوچه ۳/۱۵ -بن بست سوم- دبستان دکتر محمود حسابی )۲)
شعبه ثابت شماره ۳۳۲ واقع در بلوار مدرس- خیابان جانبازان- خیابان سینا شرقی- آموزشگاه غیر دولتی مینو خرد
شعبه ثابت شماره ۳۳۳ واقع در بلوار مدرس- خیابان جانبازان- جنب خیابان محب غربی- ۲۰ متری سوم- مدرسه حاج رحیم خالصی
شعبه ثابت شماره ۳۳۴ واقع در بلوار مدرس- خیابان جانبازان- بلوار پروین اعتصامی- روبروی پارک محله ای ارغوان- مدرسه استثنایی احسان
شعبه ثابت شماره ۳۳۵ واقع در بلوار مدرس- خیابان جانبازان- ۲۰ متری ششم – مدرسه خرد
شعبه ثابت شماره ۳۳۶ واقع در بلوار مدرس- خیابان فرصت شیرازی- میدان فرصت شیرازی- مدرسه جهان آرا )۱)
شعبه ثابت شماره ۳۳۷ واقع در بلوار مدرس- خیابان فرصت شیرازی- میدان فرصت شیرازی- مدرسه جهان آرا )۲)
شعبه ثابت شماره ۳۳۸ واقع در بلوار مدرس- خیابان فرصت شیرازی- ۲۰ متری فاضل – دبستان و کودکستان غیرانتفاعی فضیلت
شعبه ثابت شماره ۳۳۹ واقع در بلوار مدرس- خیابان فرصت شیرازی- خیابان مردانی شرقی- آموزشگاه صبح امید
شعبه ثابت شماره ۳۴۰ واقع در بلوار مدرس- خیابان فرصت شیرازی- بلوار پروین اعتصامی- دبیرستان ابوذر
شعبه ثابت شماره ۳۴۱ واقع در بلوار مدرس- خیابان جانبازان- بلوار پروین اعتصامی- جنب پمپ گاز- خیابان سهراب سپهری- دبستان شاهد زندی اکبری
شعبه ثابت شماره ۳۴۲ واقع در بلوار مدرس- خیابان فرصت شیرازی- بعد از میدان فرصت شیرازی- آموزشگاه معارف
شعبه ثابت شماره ۳۴۳ واقع در بلوارمدرس-خیابان فرصت شیرازی-بعداز میدان فرصت شیرازی- مرکزIT
شعبه ثابت شماره ۳۴۴ واقع در بلوار مدرس_ خیابان فرصت شیرازی_ قبل از پمپ بنزین_ کوچه ۴۳ _شهرک امام حسین )ع( _ مدرسه شهید بابایی)۱)
شعبه ثابت شماره ۳۴۵ واقع در بلوار مدرس_ خیابان فرصت شیرازی_ قبل از پمپ بنزین_ کوچه ۴۳ _شهرک امام حسین)ع( _ مدرسه شهید بابایی ۲
شعبه ثابت شماره ۳۴۶ واقع در بلوار مدرس_ خیابان شهید دوران_ نرسیده به چهار راه شریف آباد_ کوچه ۱۹ _ دبیرستان زهره بنیانیان
شعبه ثابت شماره ۳۴۷ واقع در بلوار مدرس_ شریف آباد_ محله ترکان _ دبستان ایرج مرزبان
شعبه ثابت شماره ۳۴۸ واقع در بلوار مدرس_ ابتدای خیابان فرصت شیرازی_ سمت راست _ مرکز تربیت معلم شهید باهنر)۱)
شعبه ثابت شماره ۳۴۹ واقع در بلوارمدرس- ابتدای خیابان فرصت شیرازی-سمت راست -مرکز تربیت معلم شهید باهنر )۲)
شعبه ثابت شماره ۳۵۰ واقع در بلوار مدرس_خیابان شهید دوران_کوچه ۵_آموزشگاه حاج حسین مختارنامه
شعبه ثابت شماره ۳۵۱ واقع در بلوار مدرس_ خیابان شهید دوران_ بعد از خیابان نیرو _ مدرسه شهید هادی مهدوی )۱)
شعبه ثابت شماره ۳۵۲ واقع در بلوار مدرس_ خیابان شهید دوران_ بعد از خیابان نیرو _ مدرسه شهید هادی مهدوی )۲)
شعبه ثابت شماره ۳۵۳ واقع در بلوار مدرس_ خیابان شهید دوران _ دبستان سربازان اسالم )۱)
شعبه ثابت شماره ۳۵۴ واقع در بلوار مدرس_ خیابان شهید دوران _ دبستان سربازان اسالم )۲)
شعبه ثابت شماره ۳۵۵ واقع در بلوار مدرس_خیابان شهید دوران_فرعی شهید کشوری_نبش کوچه ۹_دبیرستان الزهرا)س(
شعبه ثابت شماره ۳۵۶ واقع در بلوار مدرس_ خیابان شهید دوران_ مقابل شرکت زمزم _ آموزشگاه صدیقه کبری )۱)
شعبه ثابت شماره ۳۵۷ واقع در بلوار مدرس خیابان شهید دوران_ روبروی کارخانه زمزم آموزشکاه صدیقه کبری )۲)
شعبه ثابت شماره ۳۵۸ واقع در بلوار مدرس خیابان شهید دوران_ بلوار استادیان _ دبستان کوثر
شعبه ثابت شماره ۳۵۹ واقع در بلوار مدرس_ خیابان شهید دوران_ جنب شرکت زمزم _ هنرستان علی بن حمزه )ع(
شعبه ثابت شماره ۳۶۰ واقع در بلوار مدرس_ خیابان شهیددوران_ میدان پیام_ بیست متری فاضل _ مدرسه حسین حسینی حسین زاده
شعبه ثابت شماره ۳۶۱ واقع در بلوار مدرس _خیابان شهید دوران_ بلوار استادیان _ دبیرستان راضیه
شعبه ثابت شماره ۳۶۲ واقع در بلوار مدرس-خیابان شهید دوران-میدان پیام- دبستان شهیدان تجلی
شعبه ثابت شماره ۳۶۳ واقع در خیابان شهید دوران_ محله سهل آباد _ دبستان علی اکبر قریشی
شعبه ثابت شماره ۳۶۴ واقع در بلوار مدرس_ خیابان شهید دوران_ محله سهل آباد _ مسجد امام حسین )ع(
شعبه ثابت شماره ۳۶۵ واقع در بلوار مدرس_ خیابان شهید دوران_ محله سهل آباد _ خانه محله سهل اباد
شعبه ثابت شماره ۳۶۶ واقع در میدان هللا_ بلوار شهید شیرودی_ جنب پاسگاه انتظامی _ دبستان صاحب الزمان )عج(
شعبه ثابت شماره ۳۶۷ واقع در میدان هللا _ بلوار خلیج فارس_ شهرک شهروزشهر _ دبستان دانش
شعبه ثابت شماره ۳۶۸ واقع در وزیرآباد- مجتمع فرهنگی مرحومه تجارت
شعبه ثابت شماره ۳۶۹ واقع در قلعه نو دبستان شهید دباغ منش
شعبه ثابت شماره ۳۷۰ واقع در محله کوشکک دبستان شهید حمزه
شعبه ثابت شماره ۳۷۱ واقع در محله کوشکک دبستان امام جواد)ع(
شعبه ثابت شماره ۳۷۲ واقع در مهرگان )شرغان( آموزشگاه شهید فرج اله کشاورز
شعبه ثابت شماره ۳۷۳ واقع در چهار راه شریف آباد – بلوار اتحاد – حد فاصل کوچه ۳۸ و ۴۰ – حسینیه حضرت ولی عصر )عج( )۱)
شعبه ثابت شماره ۳۷۴ واقع در چهار راه شریف آباد-بلواراتحاد-حدفاصل کوچه۳۸و۴۰حسینیه حضرت ولی عصر)عج( )۲)
شعبه ثابت شماره ۳۷۵ واقع در بلوار سرداران_ بلوار تخت جمشیدغربی _ دبیرستان حاج صمد نیرومند )۱)
شعبه ثابت شماره ۳۷۶ واقع در بلوار سرداران_ بلوار تخت جمشیدغربی _ دبیرستان حاج صمد نیرومند )۲)
شعبه ثابت شماره ۳۷۷ واقع در بلوار نصر- حسن آباد سرتل- مجتمع آموزش و پرورشی نبوت
شعبه ثابت شماره ۳۷۸ واقع در دست خضر هنرستان محمدباقر فیض)۱)
شعبه ثابت شماره ۳۷۹ واقع در دست خضر هنرستان محمد باقر فیض )۲)
شعبه ثابت شماره ۳۸۰ واقع در نصرآباد- آموزشگاه شهید اسماعیل چراغی
شعبه ثابت شماره ۳۸۱ واقع در بلوار مدرس-داخل پایگاه هوایی-اموزشگاه شهید جانباز
شعبه ثابت شماره ۳۸۲ واقع در بلوار مدرس- واقع در پایگاه هوایی- دبستان امام موسی کاظم )ع(
شعبه ثابت شماره ۳۸۳ واقع در بلوار مدرس- واقع در پایگاه هوایی- دبیرستان امیرکبیر
شعبه ثابت شماره ۳۸۴ واقع در بلوار مدرس- واقع در پایگاه هوایی- دبستان امام رضا )ع(
شعبه ثابت شماره ۳۸۵ واقع در بلوار مدرس- خیابان محراب- سمت راست- کوچه اول- مدرسه شهیده لیال زارع و اکبر محبی
شعبه ثابت شماره ۳۸۶ واقع در آخر خیابان محراب- شهرک گلدشت- دبستان نرگس شیراز
شعبه ثابت شماره ۳۸۷ واقع در بلوار مدرس- خیابان محراب- کوچه ۱۱ -دبیرستان تیزهوشان حضرت محمد )ص(
شعبه ثابت شماره ۳۸۸ واقع در بلوارمدرس-خیابان محراب-خیابان شهید هنرور- مدرسه زهرا رفیعی )۱)
شعبه ثابت شماره ۳۸۹ واقع در بلوارمدرس-خیابان محراب-خیابان شهید هنرور- مدرسه زهرا رفیعی )۲)
شعبه ثابت شماره ۳۹۰ واقع در بلوار مدرس- جنب پایگاه هوایی- هنرستان دکتر کمالی
شعبه ثابت شماره ۳۹۱ واقع در بلوار مدرس-نبش خیابان فضل آباد- دبستان معارف ۶
شعبه ثابت شماره ۳۹۲ واقع در بلوار مدرس- خیابان فضل آباد- مسجد الزهرا )س(
شعبه ثابت شماره ۳۹۳ واقع در بلوار رحمت- شهرک هجرت- قبل از پل غدیر- سمت راست حسینیه هجرت
شعبه ثابت شماره ۳۹۴ واقع در بلوار مدرس- روبروی فضل آباد- مدرسه افسرمعدل
شعبه ثابت شماره ۳۹۵ واقع در بلوار مدرس- روبروی فضل آباد- ۸ متری وحدت- مرکز توانبخشی شهید روزیطلب
شعبه ثابت شماره ۳۹۶ واقع در بلوار مدرس- شهرک پرواز- روبروی خیابان شهید فیجانی- مدرسه ظفر یک
شعبه ثابت شماره ۳۹۷ واقع در بلوار مدرس- شهرک پرواز- روبروی خیابان شهید فیجانی- آموزشگاه متوسطه جاویدی
شعبه ثابت شماره ۳۹۸ واقع در بلوار مدرس- بلوار سرداران- خیابان بنیانی- کوچه ۲۳ -مدرسه راهنمایی شهید آیت اله مطهری
شعبه ثابت شماره ۳۹۹ واقع در بلوار مدرس- بلوار سرداران- خیابان شهید بنیانی- دبستان امام حسن عسکری )ع(
شعبه ثابت شماره ۴۰۰ واقع در بلوار مدرس- بلوار سرداران- سمت راست- خیابان محب غربی- حسینیه ثارهللا )ع(
شعبه ثابت شماره ۴۰۱ واقع در بلوار مدرس- بلوار سرداران- بعد از پمپ بنزین- خیابان شهیدان فیجانی- مدرسه علوم و معارف صدرا )۱(
شعبه ثابت شماره ۴۰۲ واقع در بلوار مدرس_ بلوار سرداران_ بعد از پمپ بنزین_ خیابان شهیدان فیجانی_مدرسه علوم و معارف صدرا ۲
شعبه ثابت شماره ۴۰۳ واقع در شهرک ولیعصر- بلوار هرمزگان- کوچه ۱۰ -مدرسه علوی
شعبه ثابت شماره ۴۰۴ واقع در بلوار رحمت- بین کوزه گری و پل غدیر- نبش کوچه ۱۹ -مدرسه سید مرتضی علوی
شعبه ثابت شماره ۴۰۵ واقع در پل غدیر- بلوار رحمت- کوچه ۲۱ -کوچه ۲۱/۱ -آموزشگاه ولیعصر
شعبه ثابت شماره ۴۰۶ واقع در بلوار دالوران بسیج- بلوار ایثار- مرکز نیروی انسانی ناحیه ۳
شعبه ثابت شماره ۴۰۷ واقع در بلوار دالوران بسیج- محله قلعه شاهزاده بیگم- آموزشگاه شهید بهروز قشقایی
شعبه ثابت شماره ۴۰۸ واقع در بلوار دالوران بسیج- محله قلعه شاهزاده بیگم- مسجد الزهرا )س(
شعبه ثابت شماره ۴۰۹ واقع در بلوار مدرس- ۳۵ متری ولیعصر- جنب مدرسه پوشینه بافت- آموزشگاه شاهد
شعبه ثابت شماره ۴۱۰ واقع در بلوار رازی- خیابان فدک- کوچه ۱۱ -آموزشگاه شهید ترکمان )فرهنگیان(
شعبه ثابت شماره ۴۱۱ واقع در بلوار ایثار- شهرک ولیعصر- مسجد حضرت رقیه )س(
شعبه ثابت شماره ۴۱۲ واقع در بلوار مدرس- ۳۵ متری ولیعصر- مدرسه پوشینه بافت
شعبه ثابت شماره ۴۱۳ واقع در بلوار مقرصاحب الزمان )عج(- آموزشگاه شهدای صنف پوشاک
شعبه ثابت شماره ۴۱۴ واقع در فلکه خاتون- پشت بیمارستان زینبیه- آموزشگاه ضیا الشمس معدل
شعبه ثابت شماره ۴۱۵ واقع در شهرک بهار- پشت بیمارستان زینبیه- دبستان گلستان
شعبه ثابت شماره ۴۱۶ واقع در دروازه قصابخانه- اول مهرزاد- هنرستان کار و دانش راضیه
شعبه ثابت شماره ۴۱۷ واقع در پشت میدان تره بار قدیم- هنرستان فنی شهید دستغیب۱
شعبه ثابت شماره ۴۱۸ واقع در پشت میدان تره بار قدیم- هنرستان فنی شهید دستغیب۲
شعبه ثابت شماره ۴۱۹ واقع در بلوار مدرس- مقابل خیابان کاوه- پایانه مسافربری شهید مدرس )۱)
شعبه ثابت شماره ۴۲۰ واقع در بلوار مدرس- مقابل خیابان کاوه- پایانه مسافربری شهید مدرس )۲)
شعبه ثابت شماره ۴۲۱ واقع در کوی زهرا- جنب ثبت احوال- مجتمع توانبخشی فرهنگی ورزشی بهزیست
شعبه ثابت شماره ۴۲۲ واقع در کوی زهرا- دانشگاه فرهنگیان
شعبه ثابت شماره ۴۲۳ واقع در کوی زهرا- کوچه پشت حسینیه صاحب الزمان )عج(- دبیرستان صدیقه طاهره )س(
شعبه ثابت شماره ۴۲۴ واقع در کوی زهرا-کوچه پشت حسینیه صاحب الزمان)عج(-هنرستان شهید دوران
شعبه ثابت شماره ۴۲۵ واقع در بلوار مدرس- بلوار رازی- مدرسه غیرانتفاعی امین
شعبه ثابت شماره ۴۲۶ واقع در بلوار الزهرا )س(- نرسیده به مجتمع ورزشی ۲۲ بهمن- سمت راست- کوچه ۸ -دبستان شهیدان اتحادی
شعبه ثابت شماره ۴۲۷ واقع در بلوار مدرس- خیابان فضیلت- خیابان شاهی جان- هنرستان شهید مدرس۱
شعبه ثابت شماره ۴۲۸ واقع در بلوار مدرس- خیابان فضیلت-خیابان شاهی جان-هنرستان شهید مدرس۲
شعبه ثابت شماره ۴۲۹ واقع در بلوار مدرس- خیابان فضیلت- خیابان شاهی جان- کوچه یک- دبستان شهید آیت اله سهرابی
شعبه ثابت شماره ۴۳۰ واقع در بلوار مدرس- خیابان فضیلت- کوچه ارکیده- هنرستان امام موسی صدر
شعبه ثابت شماره ۴۳۱ واقع در بلوار مدرس- ابتدای خیابان آزادگان- دبیرستان حضرت معصومه )س(
شعبه ثابت شماره ۴۳۲ واقع در بلوار مدرس- بلوار آزادگان- بلوار آصف- دبستان شهدای ارتش )۱)
شعبه ثابت شماره ۴۳۳ واقع در بلوار مدرس- بلوار آزادگان- بلوار آصف- دبستان شهدای ارتش )۲)
شعبه ثابت شماره ۴۳۴ واقع در بلوار مدرس- بلوار آزادگان- خیابان مریم- کوچه ۷ -دبستان شهدای کوی آزادگان
شعبه ثابت شماره ۴۳۵ واقع در بلوار مدرس- بلوار آزادگان- خیابان مریم- کوچه ۷ -دبیرستان هیأت امنایی امین
شعبه ثابت شماره ۴۳۶ واقع در بلوار مدرس- روبروی خیابان فضیلت- اداره بنیاد شهید شهرستان شیراز
شعبه سیار شماره ۴۳۷ واقع در سیار- پادگان امام خمینی- نیروی هوایی سپاه- فرودگاه شهید دستغیب- پادگان ولیعصر- پایگاه هوایی حضرت سید الشهدا
شعبه ثابت شماره ۴۳۸ واقع در میدان گلستان- خیابان شهید محمدی فرد- جنب سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز- آموزشگاه شهید حجت مهاجر
شعبه ثابت شماره ۴۳۹ واقع در میدان گلستان- خیابان شهید محمدی فرد- جنب سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز- دبیرستان امام صادق )ع(
شعبه ثابت شماره ۴۴۰ واقع در میدان گلستان- خیابان شهید محمدی فرد- جنب سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز- اداره کل ورزش و جوانان استان فارس
شعبه ثابت شماره ۴۴۱ واقع در بلوار بوستان- سمت راست- نرسیده به آرامگاه سعدی- مسجد جامع سعدی شعبه ثابت شماره ۴۴۲ واقع در ابتدای نارنجستان- میدان دلگشا- مسجد امام خمینی )ره(
شعبه ثابت شماره ۴۴۳ واقع در بلوار نیستان- شهرک امام موسی کاظم )ع(- خیابان شهید صفائیان- نبش کوچه ۱۰ -مسجد امام موسی کاظم )ع(
شعبه ثابت شماره ۴۴۴ واقع در بلوار نیستان- شهرک امام موسی کاظم )ع(- خیابان شهید صفائیان- داخل کوچه ۱۰ -دبستان شهیدان اقبال پور
شعبه ثابت شماره ۴۴۵ واقع در بلوار نیستان- نبش کوچه ۱۲ -آموزشگاه پروین اعتصامی
شعبه ثابت شماره ۴۴۶ واقع در میدان نیستان- کوچه ۸ -فرعی اول- دبیرستان حضرت رقیه )س(
شعبه ثابت شماره ۴۴۷ واقع در بلوار هفت تنان- جنب پل هوایی- اداره پایگاه ورزش قهرمانی و امور باشگاه های استان فارس
شعبه ثابت شماره ۴۴۸ واقع در بلوار هفت تنان- کوچه ۲۱ -فرعی دوم- سمت راست- مسجد جواد االئمه )ع(
شعبه ثابت شماره ۴۴۹ واقع در جنب پایانه مسافربری شهید کاراندیش- خیابان سفر- جنب میدان سفر- دبستان پسرانه رازی )۱)
شعبه ثابت شماره ۴۵۰ واقع در جنب پایانه مسافربری شهید کاراندیش خیابان سفر جنب میدان سفر آموزشگاه دبستان پسرانه رازی ۲
شعبه ثابت شماره ۴۵۱ واقع در پشت کارخانه روغن نباتی- خیابان نرگس- خیابان مهاجر- کوچه ۵ -فرعی اول- سمت چپ- درمانگاه دندانپزشکی امام صادق )ع(
شعبه ثابت شماره ۴۵۲ واقع در گود خزینه- خیابان شهید عمادی- روبروی کوچه ۵( -پشت حرم علی بن حمزه )ع((- دبستان سپهبد شهید سلیمانی
شعبه ثابت شماره ۴۵۳ واقع در خیابان حافظ جنب بیمارستان شهید دستغیب آموزشگاه سیداحمد خمینی
شعبه ثابت شماره ۴۵۴ واقع در چهار راه حافظیه جنب تاالر حافظ سازمان مدیریت و برنامه ریزی
شعبه ثابت شماره ۴۵۵ واقع در چهارراه ادبیات- دانشکده علوم ساختمان شماره ۳
شعبه ثابت شماره ۴۵۶ واقع در بلوار گلستان – ابتدای خیابان شهید قانعی – سمت چپ – روبروی ناحیه مقاومت بسیج احمد بن موسی )ع(- مسجد و حسینیه امام جعفر صادق )ص(
شعبه ثابت شماره ۴۵۷ واقع در بلوار گلستان- روبروی خیابان نرگس- نبش کوچه ۸ -سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
شعبه ثابت شماره ۴۵۸ واقع در بلوار گلستان- خیابان شهید معزی- روبروی فرهنگسرای کتاب- کوچه ۴ -دبستان حاج ابوالقاسم خورسندیان
شعبه ثابت شماره ۴۵۹ واقع در بلوار گلستان- خیابان شهید معزی- کوچه ۴ -دبیرستان دخترانه ستارگان
شعبه ثابت شماره ۴۶۰ واقع در بلوار گلستان- خیابان شهید معزی- آموزشگاه نمونه دولتی رازی )دوره دوم(
شعبه ثابت شماره ۴۶۱ واقع در بلوار گلستان- روبروی مسجد احمد بن موسی )ع(- سازمان تأمین اجتماعی شعبه ۵
شعبه ثابت شماره ۴۶۲ واقع در بلوار سلمان_ پل پیرنیا_ پایانه مسافربری شهید کاراندیش
شعبه ثابت شماره ۴۶۳ واقع در میدان کلبه- ابتدای بلوار نصر- روبروی درمانگاه شبانه روزی مهر- مجتمع آموزشی نابینایان شوریده شیرازی )۱)
شعبه ثابت شماره ۴۶۴ واقع در میدان کلبه- ابتدای بلوار نصر- روبروی درمانگاه شبانه روزی مهر- مجتمع آموزشی نابینایان شوریده شیرازی )۲)
شعبه ثابت شماره ۴۶۵ واقع در بلوار نصر- خیابان جهانگردی- کوچه ۹ -نبش فرعی اول- سمت راست- آموزشگاه حاج محمود فیض )۱(
شعبه ثابت شماره ۴۶۶ واقع در بلوار نصر – خیابان جهانگردی – کوچه ۹ – نبش فرعی اول – سمت راست – آمزشگاه حاج محمود فیض )۲(
شعبه ثابت شماره ۴۶۷ واقع در بلوار نصر- خیابان جهانگردی- کوچه ۹ -دبیرستان آیت هللا هاشمی رفسنجانی
شعبه ثابت شماره ۴۶۸ واقع در بلوار نصر- خیابان جهانگردی- کوچه ۹ -دبیرستان استعداد های درخشان شهید دستغیب
شعبه ثابت شماره ۴۶۹ واقع در بلوار نصر- کوچه ۲۴ -پشت مسجد ابوالفضل )ع(- دبیرستان ابوالفضل )ع(
شعبه ثابت شماره ۴۷۰ واقع در بلوار نصر- کوچه ۲۶ -کوچه جنب مسجد ابوالفضل )ع(- دبیرستان هیات امنایی فرشتگان )۱)
شعبه ثابت شماره ۴۷۱ واقع در بلوار نصر- خیابان شهید دلجو- سمت چپ- قبل از کوچه ۴ -دبیرستان هیات امنایی فرشتگان )۲)
شعبه ثابت شماره ۴۷۲ واقع در بلوار فضیلت شمالی- دبیرستان نمونه دولتی امام خمینی )ره( )۱)
شعبه ثابت شماره ۴۷۳ واقع در بلوار فضیلت شمالی- دبیرستان نمونه دولتی امام خمینی )ره( )۲)
شعبه ثابت شماره ۴۷۴ واقع در بلوار نصر- نبش خیابان موعود- دبیرستان نرجس )۱)
شعبه ثابت شماره ۴۷۵ واقع در بلوار نصر- نبش خیابان موعود- دبیرستان نرجس )۲)
شعبه ثابت شماره ۴۷۶ واقع در بلوار نصر- خیابان بهاران- نبش کوچه ۴ -آموزشگاه زمان ثانی
شعبه ثابت شماره ۴۷۷ واقع در بلوار نصر- کوی طالب- نبش کوچه ۱ -آموزشگاه شیخ کلینی )۱)
شعبه ثابت شماره ۴۷۸ واقع در بلوار نصر- کوی طالب- نبش کوچه ۱ -آموزشگاه شیخ کلینی )۲)
شعبه ثابت شماره ۴۷۹ واقع در بلوار نصر غربی- نرسیده به چهارراه سرداران- نبش کوچه ۴ -دبیرستان امام صادق )ع( شاهد ۱۴( ۱)
شعبه ثابت شماره ۴۸۰ واقع در بلوار نصر غربی- نرسیده به چهارراه سرداران- نبش کوچه ۴ -دبیرستان امام صادق )ع( شاهد ۱۴( ۲)
شعبه ثابت شماره ۴۸۱ واقع در تقاطع بلوار سرداران و بلوار ابونصر- بعد از زیرگذر- آموزشگاه حاج محمود رضوی )۱)
شعبه ثابت شماره ۴۸۲ واقع در تقاطع بلوار سرداران و بلوار ابونصر- بعد از زیرگذر- آموزشگاه حاج محمود رضوی )۲)
شعبه ثابت شماره ۴۸۳ واقع در بلوار ابونصر- بعد از تقاطع شهید ابوالفتحی- سمت راست- اولین کوچه- کوچه شمشاد- آموزشگاه زرگرزاده
شعبه ثابت شماره ۴۸۴ واقع در بلوار ابونصر- کوچه ۶ -نبش کوچه ۶/۱ -دبستان امام سجاد )ع(
شعبه ثابت شماره ۴۸۵ واقع در بلوار سرداران- نبش خیابان قناعت پیشه- حسینیه بعثت
شعبه ثابت شماره ۴۸۶ واقع در بلوار سردارن بین ریاستی اول و دوم نرسیده به پل هوایی_دبستان امام حسن مجتبی)ع(
شعبه ثابت شماره ۴۸۷ واقع در بلوار ابو نصر شرقی – خیابان ماهر – انتهای خیابان سمت راست – مسجد و حسینیه محمد رسول هللا )ص(
شعبه ثابت شماره ۴۸۸ واقع در شهرک سعدی- بلوار بوستان- کوچه ۹ -هنرستان دخترانه خواجه نصیرالدین طوسی
شعبه ثابت شماره ۴۸۹ واقع در پشت آرامگاه سعدی- روبروی مسجد و حسینیه صاحب الزمان )عج(- آموزشگاه گلستان
شعبه ثابت شماره ۴۹۰ واقع در پشت آرامگاه سعدی- خیابان بوستان- جنب کوچه ۳۵/۳ -دبستان دهخدا
شعبه ثابت شماره ۴۹۱ واقع در خیابان بوستان- آخر کوچه ۳۵/۱۴ -مسجد الزهرا )س(
شعبه ثابت شماره ۴۹۲ واقع در بیست متری سعدی- بلوار نارنجستان- کوچه ۵۷ -حسینیه امام زین العابدین )ع(
شعبه ثابت شماره ۴۹۳ واقع در بیست متری سعدی- آخر بلوار نارجستان- زیر پل هوایی- آموزشگاه غدیر
شعبه ثابت شماره ۴۹۴ واقع در آخر بیست متری سعدی- بلوار نارنجستان- کوچه ۱۰۶ -هنرستان خوارزمی
شعبه ثابت شماره ۴۹۵ واقع در تونل سعدی- آخر بلوار شهید وفایی- نبش کوچه ۲۶- دبستان و پیش دبستانی دخترانه ایران
شعبه ثابت شماره ۴۹۶ واقع در تونل سعدی- آخر بلوار شهید وفایی- نبش کوچه ۲۷ -آموزشگاه شهدای احد
شعبه ثابت شماره ۴۹۷ واقع در تونل سعدی- بلوار شهید وفایی- کوچه ۱۲ -حسینیه آل محمد )ص(
شعبه ثابت شماره ۴۹۸ واقع در تونل سعدی- بلوار شهید وفایی- نبش کوچه ۵ -آموزشگاه سعدی
شعبه ثابت شماره ۴۹۹ واقع در تونل سعدی- بلوار شهید وفایی- نبش کوچه آبخوان-دبیرستان دخترانه احسان )نوبت اول(
شعبه ثابت شماره ۵۰۰ واقع در تونل سعدی- بلوار شهید وفایی- نبش کوچه آبخوان-سالن ورزشی زهرای اطهر )س(
شعبه ثابت شماره ۵۰۱ واقع در بلوار چهل مقام- روبروی مسجد سلمان- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس
شعبه ثابت شماره ۵۰۲ واقع در بلوار هفت تنان- نبش کوچه ۲۷ -آموزشگاه نمونه دولتی رازی
شعبه ثابت شماره ۵۰۳ واقع در اکبرآباد- ابتدای بلوار تالش غربی- روبروی ایستگاه آتش نشانی- فرهنگسرای شهدای رکن آباد
شعبه ثابت شماره ۵۰۴ واقع در اکبرآباد- بلوار تالش شرقی- جنب کالنتری ۳۰ رکن آباد- دبستان حافظ رکن آباد )۱)
شعبه ثابت شماره ۵۰۵ واقع در اکبرآباد- بلوار تالش شرقی- جنب کالنتری ۳۰ رکن آباد- دبستان حافظ رکن آباد )۲)
شعبه ثابت شماره ۵۰۶ واقع در اکبرآباد- بلوار تالش شرقی- مرکز بهداشت و درمان اکبرآباد
شعبه ثابت شماره ۵۰۷ واقع در اکبرآباد- بلوار تالش شرقی- خیابان باستان- خیابان قائم- دبستان شهید یحیی سامانی
شعبه ثابت شماره ۵۰۸ واقع در اکبرآباد- بلوار تالش شرقی- خیابان باستان- خیابان قائم- دبیرستان پسرانه امام خمینی )ره(
شعبه ثابت شماره ۵۰۹ واقع در شهرک زیباشهر- بلوار سروناز- جنب کوچه ۵ -دبستان گوهر محمودی
شعبه ثابت شماره ۵۱۰ واقع در شهرک زیباشهر- بلوار سروناز- جنب کوچه ۵ -حسینیه مهدی موعود )عج(
شعبه سیار شماره ۵۱۱ واقع در سیار- آب زنگی- دانشکده علوم و فنون زرهی- پادگان ۲۸ صفر- لشکر عملیاتی ۱۹ فجر- یگان ویژه ناجا- پادگان امیرالمومنین-بیمارستان شهید دستغیب
شعبه سیار شماره ۵۱۲ واقع در سیار- پادگان امام صادق )ع(- پادگان بعثت )۱ و ۲)ـ پادگان شهید باقری- پادگان حمزه
سیدالشهدا)ع(-پادگان سیدالشهدا)ع(-بیمارستان مادر و کودک- بیمارستان ابن سینا
شعبه ثابت شماره ۵۱۳ واقع در میدان مطهری- بلوار قدوسی غربی- شرکت آبفای فارس
شعبه ثابت شماره ۵۱۴ واقع در بلوار قدوسی غربی- خیابان شهید سبحانی بعد از کوچه ۲ -هنرستان تربیت بدنی دخترانه علیرضایی و دکتر جزایری
شعبه ثابت شماره ۵۱۵ واقع در جنب پل یادگار امام- جنب مجتمع رضوان- آموزشگاه حضرت ابوالفضل العباس )ع(
شعبه ثابت شماره ۵۱۶ واقع در بلوار قدوسی غربی- انتهای کوچه ۳ -مجتمع آموزشی نور خرد
شعبه ثابت شماره ۵۱۷ واقع در بلوار قدوسی غربی- خیابان محالتی- آموزشگاه دکتر عالالدین بهشتی )۱)
شعبه ثابت شماره ۵۱۸ واقع در بلوار قدوسی غربی- خیابان محالتی- آموزشگاه دکتر عالالدین بهشتی )۲)
شعبه ثابت شماره ۵۱۹ واقع در بلوار پاسداران- کوچه مسجد امیرالمونین )ع( شماره ۷۲ -روبروی سپاه ناحیه ثارهللا- دبستان امام خمینی )ره(
شعبه ثابت شماره ۵۲۰ واقع در بلوار پاسداران- خیابان سبحانی- دبیرستان دخترانه خاکره
شعبه ثابت شماره ۵۲۱ واقع در میدان معلم- ایمان جنوبی- خیابان شهید شیخی- کوچه ۵ -مجتمع آموزشی ستارگان
شعبه ثابت شماره ۵۲۲ واقع در میدان معلم_دبستان نیاکوثری
شعبه ثابت شماره ۵۲۳ واقع در میدان معلم- خیابان همت جنوبی- کوچه ۴ -دبستان شاهد الله ها
شعبه ثابت شماره ۵۲۴ واقع در میدان معلم _مدرسه راهنمایی معلم )۱)
شعبه ثابت شماره ۵۲۵ واقع در بلوار پاسداران- کوچه ۷۲ -بعد از مسجد امیرالمؤمنین- سمت چپ- هنرستان ظل انوار ۱
شعبه ثابت شماره ۵۲۶ واقع در بلوار پاسداران_کوچه۷۲-بعداز مسجدامیرالمومنین- سمت چپ- هنرستان ظل انوار)۲)
شعبه ثابت شماره ۵۲۷ واقع در بلوار پاسدارن- خیابان سبحانی- خیابان رهگذر- کوچه ۳ -هنرستان معلم
شعبه ثابت شماره ۵۲۸ واقع در بلوار قدوسی غربی- نبش کوچه ۲ -دبیرستان غیر دولتی کار و اندیشه
شعبه ثابت شماره ۵۲۹ واقع در بلوار قدوسی غربی -کوچه۳-انتهای فرعی اول- سمت چپ-فرهنگسرای باران
شعبه ثابت شماره ۵۳۰ واقع در میدان معلم- خیابان همت جنوبی- کوچه ۴ -مجتمع آموزشی البرز
شعبه ثابت شماره ۵۳۱ واقع در خیابان قصرالدشت- مهدی آباد- نرسیده به مسجد حجت ابن الحسن )عج(- خانه سالمت آموزش و پرورش
شعبه ثابت شماره ۵۳۲ واقع در میدان قصرالدشت- رو به روی مسجد محمد رسول هللا )ص(- دبیرستان امتیاز
شعبه ثابت شماره ۵۳۳ واقع در خیابان قصرالشت باالتر از زرگری دبیرستان شاهد ۱۵
شعبه ثابت شماره ۵۳۴ واقع در خیابان قصرالدشت- جنب تقاطع شهید مطهری- دبیرستان حاج بزرگی
شعبه ثابت شماره ۵۳۵ واقع در ابتدای بلوارشاهد- نرسیده به خیابان شاهد- دبیرستان تفضلی
شعبه ثابت شماره ۵۳۶ واقع در بلوار شاهد آخر خیابان شاهد هنرستان استثنایی خیریه اسالمی
شعبه ثابت شماره ۵۳۷ واقع در روبروی پایانه قصردشت کوچه ۱ آموزشگاه ارجمندی
شعبه ثابت شماره ۵۳۸ واقع در خیابان ایمان شمالی- محله قصرالدشت- کوچه جواداالئمه )ع(- دبستان مکتب فاطمیه
شعبه ثابت شماره ۵۳۹ واقع در باالتر از میدان قصرالدشت- ایمان شمالی- جنب اداره پست- هنرستان شهید کامیاب
شعبه ثابت شماره ۵۴۰ واقع در قصردشت روبروی پایانه مسافربری کوچه ۱ شاهد دالکی
شعبه ثابت شماره ۵۴۱ واقع در میدان قصرالدشت- باالتر از بیمارستان قلب کوثر- مدرسه راهنمایی امین فاطمه الزهرا )س(
شعبه ثابت شماره ۵۴۲ واقع در میدان قصر دشت- باالتر از بیمارستان قلب کوثر- مجتمع فرهنگی مذهبی امام حسن عسکری )ع(
شعبه ثابت شماره ۵۴۳ واقع در بلوار شاهد- کوچه کدیور- جنب دبیرستان تفضلی- دبیرستان توحید
شعبه ثابت شماره ۵۴۴ واقع در بلوار شاهد- بلوار دانش آموز- تقاطع کوچه گلخون و دانش اموز- خوابگاه شبانه روزی دبیرستان توحید
شعبه ثابت شماره ۵۴۵ واقع در بلوار همت شمالی- جنب کالنتری قصردشت- کانون زبان ایران
شعبه ثابت شماره ۵۴۶ واقع در معالی آباد- گلدشت شهید دستغیب- مدرسه فجر )جاویدان ۱)
شعبه ثابت شماره ۵۴۷ واقع در معالی آباد- گلدشت شهید دستغیب- مدرسه فجر )جاویدان ۲)
شعبه ثابت شماره ۵۴۸ واقع در معالی آباد- گلدشت شهید دستغیب- خیابان نسترن ۲ -دبستان امام جواد )ع(
شعبه ثابت شماره ۵۴۹ واقع در معالی آباد- گلدشت شهید دستغیب- دبستان پسرانه شهید اسد سنگابی
شعبه ثابت شماره ۵۵۰ واقع در معالی آباد- گلدشت شهید دستغیب– دبستان امین امام جواد )ع(
شعبه ثابت شماره ۵۵۱ واقع در معالی آباد- گلدشت شهید دستغیب- دبیرستان پسرانه حضرت مهدی )عج()۱)
شعبه ثابت شماره ۵۵۲ واقع در معالی آباد- گلدشت شهید دستغیب- دبیرستان پسرانه حضرت مهدی )عج()۲)
شعبه ثابت شماره ۵۵۳ واقع در معالی آباد- گلدشت شهید دستغیب- خیابان نسترن یک- کوچه ۵ -مدرسه شهید حمید کریمی
شعبه ثابت شماره ۵۵۴ واقع در معالی آباد- گلدشت شهید دستغیب- خیابان الله روبروی بانک ملت- دبیرستان دکتر سید محمود طباطبایی)۱(
شعبه ثابت شماره ۵۵۵ واقع در معالی آباد- گلدشت شهید دستغیب- خیابان الله روبروی بانک ملت- دبیرستان دکتر سید محمود طباطبایی )۲(
شعبه ثابت شماره ۵۵۶ واقع در معالی آباد- بلوار دکتر شریعتی- خیابان خلبانان- کوی جماران- دبستان نظام الدین جواهری
شعبه ثابت شماره ۵۵۷ واقع در معالی آباد- بعد از مخابرات- مسجد شهید دستغیب
شعبه ثابت شماره ۵۵۸ واقع در معالی آباد- داخل خیابان پزشکان- روبروی کوچه ۱ -پیش دبستان و دبستان غیردولتی نخبگان
شعبه ثابت شماره ۵۵۹ واقع در معالی آباد-خیابان پزشگان-نبش کوچه۱_دبیرستان غیردولتی پسرانه برگزیدگان
شعبه ثابت شماره ۵۶۰ واقع در معالی آباد_خیابان پزشکان_ روبروی هتل الیزه_مدرسه نهال
شعبه ثابت شماره ۵۶۱ واقع در معالی آباد – بوستان ملت – فرهنگسرای سالمت
شعبه ثابت شماره ۵۶۲ واقع در گلدشت معالی آباد- نسترن ۱ -کوچه ۱۲ -دبیرستان دخترانه آزاد اسالمی
شعبه ثابت شماره ۵۶۳ واقع در معالی آباد_خیابان نسترن ۲_کوچه۴-دبیرستان علم وادب
شعبه ثابت شماره ۵۶۴ واقع در معالی آباد- خیابان دنا- جنب مجتمع فرهنگیان- دبیرستان انتظار
شعبه ثابت شماره ۵۶۵ واقع در گلدشت معالی آباد- ورودی سوم- دانشکده هنر و معماری ۱
شعبه ثابت شماره ۵۶۶ واقع در فرهنگ شهر-حدفاصل کوچه ۱۶و۱۸ -دبیرستان دخترانه پردیس
شعبه ثابت شماره ۵۶۷ واقع در فرهنگ شهر- حد فاصل کوچه ۲۹ و ۳۱ -هنرستان غیر دولتی پرتو هنر
شعبه ثابت شماره ۵۶۸ واقع در فرهنگ شهر- حد فاصل کوچه ۲۹ و ۳۱ -آموزشگاه غیر انتفاعی خرد
شعبه ثابت شماره ۵۶۹ واقع در فرهنگ شهر- بلوار شهید رجایی- ابتدای کوچه ۱۹ شهید نجات- هنرستان شهید اسماعیلی
شعبه ثابت شماره ۵۷۰ واقع در فرهنگ شهر- بلوار شهید رجایی- آخر کوچه ۱۹ شهید نجات- دبیرستان بوعلی
شعبه ثابت شماره ۵۷۱ واقع در میدان معلم- فرهنگ شهر- بعد از خیابان زنبق- هنرستان غیر دولتی آفاق
شعبه ثابت شماره ۵۷۲ واقع در فرهنگ شهر- بلوار شهید رجایی- حدفاصل ایستگاه ۱۲ -کوچه ۲۹ -آموزشگاه شهید عبدالهی
شعبه ثابت شماره ۵۷۳ واقع در فرهنگ شهر- بلوار شهید رجایی- حدفاصل ایستگاه ۱۲ -کوچه ۲۹ -آموزشگاه روشن دل
شعبه ثابت شماره ۵۷۴ واقع در فرهنگ شهر- بلوار شهید رجایی- سجادیه دوم- هنرستان افسری
شعبه ثابت شماره ۵۷۵ واقع در فرهنگ شهر- بلوار شهید رجایی- سجادیه دوم- دبیرستان دخترانه امین الری
شعبه ثابت شماره ۵۷۶ واقع در معالی آباد- میدان احسان- کوی دنا- آموزشگاه فجر جاویدان
شعبه ثابت شماره ۵۷۷ واقع در میدان احسان- مجتمع غیردولتی احسان )۱)
شعبه ثابت شماره ۵۷۸ واقع در میدان احسان- مجتمع غیردولتی احسان )۲)
شعبه ثابت شماره ۵۷۹ واقع در فرهنگ شهر- ۲۰ متری سجادیه دوم- خیابان بهاران- پیش دبستان و دبستان پسرانه پرتو علوی
شعبه ثابت شماره ۵۸۰ واقع در میدان احسان- بلوار پرستار- کوی وحدت- دبیرستان پسرانه آزاد اسالمی )سما(
شعبه ثابت شماره ۵۸۱ واقع در بلوار میرزای شیرازی شرقی- قبل از پل معالی آباد- کوچه ۴۴ -دبستان فرهنگ
شعبه ثابت شماره ۵۸۲ واقع در بلوار میرزای شیرازی- کوچه ۳۶( کوچه بهداشت(- دبیرستان جواد االئمه
شعبه ثابت شماره ۵۸۳ واقع در بلوار شهید چمران- ابتدای بلوار چوگیا- دبیرستان دوره اول برادران ابراهیمی )۱)
شعبه ثابت شماره ۵۸۴ واقع در بلوار شهید چمران- ابتدای بلوار چوگیا- دبیرستان دوره اول برادران ابراهیمی )۲)
شعبه ثابت شماره ۵۸۵ واقع در بلوار شهید چمران- خیابان نیایش- آموزشگاه دکتر محمد علی معطری
شعبه ثابت شماره ۵۸۶ واقع در بلوار شهید چمران- خیابان نیایش- دبیرستان شهیدان پژمان
شعبه ثابت شماره ۵۸۷ واقع در میدان ستارخان- اداره کل منابع طبیعی استان
شعبه ثابت شماره ۵۸۸ واقع در خیابان زرگری- جنب مجتمع تجاری سینا- دانشگاه علوم قرآنی)۱)
شعبه ثابت شماره ۵۸۹ واقع در خیابان زرگری_جنب مجتمع تجاری سینا _دانشگاه علوم قرآنی )۲)
شعبه ثابت شماره ۵۹۰ واقع در چهارراه زرگری_به سمت فلکه قصرالدشت -سمت چپ- اتاق بازرگانی صنایع ومعادن شیراز
شعبه ثابت شماره ۵۹۱ واقع در چهارراه زرگری_به سمت فلکه قصرالدشت- سمت راست- اداره کل استاندارداستان فارس
شعبه ثابت شماره ۵۹۲ واقع در میدان مطهری- شهرداری منطقه ۱
شعبه ثابت شماره ۵۹۳ واقع در بلوار چمران- خیابان نیایش- انتهای کوچه ۱۲ -آخرین فرعی- سمت راست- دبستان توکلیان
شعبه سیار شماره ۵۹۴ واقع در سیار- بیمارستان قلب کوثر- بیمارستان دنا- بیمارستان -mri بیمارستان اردیبهشت- بیمارستان چمران- پژوهشکده دریایی
شعبه ثابت شماره ۵۹۵ واقع در بلوار میرزای شیرازی- دینکان- خیابان شهید کبار- آموزشگاه ایمان
شعبه ثابت شماره ۵۹۶ واقع در بلوار میرزای شیرازی- انتهای کوچه ۳۶( بهداشت(- دبستان استاد شهریار
شعبه ثابت شماره ۵۹۷ واقع در بلوار میرزای شیرازی- کوی میالد- کوچه ۲۰ -دبیرستان دوره اول ابا صالح )۱)
شعبه ثابت شماره ۵۹۸ واقع در بلوار میرزای شیرازی- کوی میالد- کوچه ۲۰ -دبیرستان دوره اول ابا صالح )۲)
شعبه ثابت شماره ۵۹۹ واقع در بلوار میرزای شیرازی- کوچه ۳۶( برق(- آموزشگاه جواد االئمه)ع(
شعبه ثابت شماره ۶۰۰ واقع در بلوار میرزای شیرازی سالن بوستان علوی
شعبه ثابت شماره ۶۰۱ واقع در بلوار میرزای شیرازی- بعد از زیرگذر- آموزشگاه بهرام رزمی
شعبه ثابت شماره ۶۰۲ واقع در ابتدای بلوار میرازی شیرازی- سمت چپ- هنرستان انصاری الری )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۰۳ واقع در ابتدای بلوار میرزای شیرازی- سمت چپ- هنرستان انصاری الری )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۰۴ واقع در ابتدای بلوار میرزای شیرازی- انتهای بلوار بهشت)دینکان(- دبستان پیام انقالب )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۰۵ واقع در ابتدای بلوار میرزای شیرازی- انتهای بلوار بهشت)دینکان(- دبستان پیام انقالب )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۰۶ واقع در منصور آباد روبروی جوادیه دبستان حاج محمود گلستانی
شعبه ثابت شماره ۶۰۷ واقع در بلوار میرزای شیرازی- بعد از زیرگذر صنایع- سمت راست- کوچه ۲۷ -دبستان نجمه )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۰۸ واقع در بلوار میرزای شیرازی- بعد از زیرگذر صنایع- سمت راست- کوچه ۲۷ -دبستان نجمه )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۰۹ واقع در بلوار میرزای شیرازی- دینکان- خیابان مسجد صاحب الزمان- دبیرستان مهر تابان
شعبه ثابت شماره ۶۱۰ واقع در بلوار میرزای شیرازی- قبل از زیرگذر- سمت چپ- دبیرستان دخترانه طوبی )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۱۱ واقع در بلوار میرزای شیرازی- قبل از زیرگذر- سمت چپ- دبیرستان دخترانه طوبی )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۱۲ واقع در شهرک جوادیه- بلوار جواد االئمه- مدرسه شهید اباذر منفرد
شعبه ثابت شماره ۶۱۳ واقع در شهرک جوادیه- نبش کوچه ۱۳ -دبیرستان دخترانه حضرت معصومه )س(
شعبه ثابت شماره ۶۱۴ واقع در شهرک جوادیه- نبش کوچه ۱۳ -دبیرستان دخترانه حضرت معصومه )س(- نمازخانه
شعبه ثابت شماره ۶۱۵ واقع در شهرک پردیس- کمربندی اکبر آباد- روبروی دینکان- مسجد امام حسن مجتبی )ع(
شعبه ثابت شماره ۶۱۶ واقع در شهرک حافظ- خیابان مشتاق- خیابان جلوه- نبش کوچه ۵ -آموزشگاه مصلح موعود )ع( )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۱۷ واقع در شهرک حافظ- خیابان مشتاق- خیابان جلوه- نبش کوچه ۵ -آموزشگاه مصلح موعود )ع( )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۱۸ واقع در شهرک حافظ- خیابان مشتاق- خیابان جلوه- نبش کوچه ۳ -مدرسه ابتدایی امام جعفر صادق )ع(
شعبه ثابت شماره ۶۱۹ واقع در شهرک شهید بهشتی- ورودی دوم- جنب مسجد امام رضا )ع(- آموزشگاه علی محمد دوستان )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۲۰ واقع در شهرک شهید بهشتی- ورودی دوم- جنب مسجد امام رضا )ع(- آموزشگاه علی محمد دوستان )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۲۱ واقع در شهرک شهید بهشتی- آموزشگاه امام حسن عسکری )ع( )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۲۲ واقع در شهرک شهید بهشتی- آموزشگاه امام حسن عسکری )ع( )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۲۳ واقع در شهرک بزین- نبش خیابان ۲۶ شهیدان طبری- دبستان پسرانه طالقانی )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۲۴ واقع در شهرک بزین- نبش خیابان ۲۶ شهیدان طبری- دبستان پسرانه طالقانی )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۲۵ واقع در شهرک بزین- انتهای خیابان شهید باقری- نبش خیابان شهیدان طبری- دبیرستان متوسطه دوره اول فضیلت
شعبه ثابت شماره ۶۲۶ واقع در شهرک گلستان- فلکه اول- بلوار کشاورز- کوچه ۱۲ -دبستان آزادی )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۲۷ واقع در شهرک گلستان- فلکه اول- بلوار کشاورز- کوچه ۱۲ -دبستان آزادی )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۲۸ واقع در شهرک گلستان- فلکه دوم- پشت بازارچه- دبیرستان غیر انتفاعی سپهر
شعبه ثابت شماره ۶۲۹ واقع در شهرک گلستان- فلکه دوم- بلوار عالمه امینی- نبش کوچه ۲۵ -دبیرستان مهر پویا
شعبه ثابت شماره ۶۳۰ واقع در شهرک گلستان- بلوار غدیر- خیابان گل سرخ- دبیرستان حجاب )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۳۱ واقع در شهرک گلستان- بلوار غدیر- خیابان گل سرخ- دبیرستان حجاب )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۳۲ واقع در شهرک گلستان- بین فلکه اول و دوم- ۲۰ متری رئیس علی دلواری- کوچه ۱۲ -دبستان حضرت مسلم)۱(
شعبه ثابت شماره ۶۳۳ واقع در شهرک گلستان- بین فلکه اول و دوم- ۲۰ متری رئیس علی دلواری- کوچه ۱۲ -دبستان حضرت مسلم)۲(
شعبه ثابت شماره ۶۳۴ واقع در شهرک گلستان- بلوار دهخدا- خیابان شهید زارعی- کوچه ۱ -استثنایی گلشن
شعبه ثابت شماره ۶۳۵ واقع در شهرک گلستان- بلوار غدیر شمالی- آموزشگاه جواد االئمه )ع( )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۳۶ واقع در شهرک گلستان- بلوار غدیر شمالی- آموزشگاه جواد االئمه )ع( )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۳۷ واقع در شهرک گلستان- بین فلکه اول و دوم- خیابان تالش- مسجد الغدیر
شعبه ثابت شماره ۶۳۸ واقع در شهرک گلستان- فلکه اول- بلوار عالمه دهخدا- نبش کوچه ۴ -دبیرستان حضرت مهدی )عج(
شعبه ثابت شماره ۶۳۹ واقع در شهرک گلستان- بلوار غدیر شمالی- خیابان گل رز- آموزشگاه نرگس )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۴۰ واقع در شهرک گلستان- بلوار غدیر شمالی- خیابان گل رز- آموزشگاه نرگس )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۴۱ واقع در شهرک گلستان- خیابان شهید رئیسعلی دلواری- کوچه ۱۴ -هنرستان کار و دانش گلستان
شعبه ثابت شماره ۶۴۲ واقع در شهرک گلستان- بلوار عالمه امینی- روبروی نمایشگاه بین المللی- آموزشگاه غیردولتی طلوع دانش
شعبه ثابت شماره ۶۴۳ واقع در شهرک گلستان- فلکه دوم- بلوار عالمه امینی- خیابان آبشار- دانشکده فنی و حرفهای سما شیراز
شعبه ثابت شماره ۶۴۴ واقع در شهرک آرین- خیابان سفیر امید- کوچه ۴ الف- مسجد امام هادی )ع(
شعبه ثابت شماره ۶۴۵ واقع در شهرک آرین- خیابان سفیر امید- کوچه ۲ -مسجد امام هادی )ع(- ساختمان جدید
شعبه ثابت شماره ۶۴۶ واقع در شهرک انجیره- کوچه نارون ۲ -مدرسه شهید فیروزی
شعبه ثابت شماره ۶۴۷ واقع در شهرک انجیره- حسینیه حضرت ابوالفضل )ع(
شعبه ثابت شماره ۶۴۸ واقع در شهرک قصرقمشه- دبستان شهید جعفر قصر قمشه ای
شعبه ثابت شماره ۶۴۹ واقع در شهرک قصرقمشه- خیابان شاهد- جنب مرکز بهداشت- دبیرستان والیت فقیه )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۵۰ واقع در شهرک قصرقمشه- خیابان شاهد- جنب مرکز بهداشت- دبیرستان والیت فقیه )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۵۱ واقع در شهرک قصر قمشه- ابتدای خیابان شاهد- دبستان ابتدایی دخترانه حاج یقطین
شعبه ثابت شماره ۶۵۲ واقع در شهرک قصر قمشه- ابتدای خیابان شاهد- سمت چپ- آموزشگاه حاج مجید یقطین
شعبه ثابت شماره ۶۵۳ واقع در شهرک قصر قمشه- خیابان شاهد روبروی مسجد المهدی )عج(- مدرسه متوسطه دوره اول دخترانه فاطمیه
شعبه ثابت شماره ۶۵۴ واقع در دوکوهک – مدرسه راهنمایی شهید مسعود دوکوهکی
شعبه ثابت شماره ۶۵۵ واقع در دو کوهک- دبیرستان دخترانه ثامن االئمه
شعبه ثابت شماره ۶۵۶ واقع در دوکوهک- دبیرستان دخترانه ثامن االئمه )ع( )نمازخانه(
شعبه ثابت شماره ۶۵۷ واقع در گویم- روبروی پمپ بنزین- کوچه درمانگاه- دبیرستان دخترانه شهید رجبی )زمانی(
شعبه ثابت شماره ۶۵۸ واقع در گویم- روبروی پمپ بنزین- کوچه درمانگاه- دبیرستان دخترانه شهید رجبی )حاج رعنا(
شعبه ثابت شماره ۶۵۹ واقع در گویم-خیابان فرهنگ -دبستان شهید علیرضا باقری )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۶۰ واقع در گویم-خیابان فرهنگ -دبستان شهید علیرضا باقری )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۶۱ واقع در گویم_ روبروی پمپ بنزین_ دبیرستان پسرانه شهید رجبی
شعبه ثابت شماره ۶۶۲ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار فردوسی- خیابان دهخدا- روبروی مجتمع میالد- دبستان پروین اعتصامی
شعبه ثابت شماره ۶۶۳ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار فردوسی- خیابان دهخدا- روبروی مجتمع میالد- دبستان بوعلی سینا
شعبه ثابت شماره ۶۶۴ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار فردوسی- چهارراه دستغیب- خیابان دستغیب شمالی- دبیرستان رودکی
شعبه ثابت شماره ۶۶۵ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار فردوسی- چهارراه دستغیب- خیابان دستغیب شمالی- سمت چپ- دبستان موالنا)۱(
شعبه ثابت شماره ۶۶۶ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار فردوسی- چهارراه دستغیب- خیابان دستغیب شمالی- سمت چپ- دبستان موالنا )۲(
شعبه ثابت شماره ۶۶۷ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار غدیر- خیابان پیشگامان- دبیرستان امام حسن مجتبی )ع(
شعبه ثابت شماره ۶۶۸ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار حافظ- منطقه غدیر- خیابان پیشگامان- جنب دبیرستان فارابی- حسینیه علی بن ابیطالب )ع(
شعبه ثابت شماره ۶۶۹ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار غدیر- خیابان پیشگامان- دبستان علی بن ابیطالب )ع(
شعبه ثابت شماره ۶۷۰ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار سعدی- خیابان شهید دستغیب جنوبی- هنرستان امام رضا )ع(
شعبه ثابت شماره ۶۷۱ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار سعدی- پشت درمانگاه علی بن ابیطالب )ع(- اورژانس اجتماعی
شعبه ثابت شماره ۶۷۲ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار ایران- بلوار یلدا- دبیرستان احسان )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۷۳ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار ایران- بلوار یلدا- دبیرستان احسان )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۷۴ واقع در صدرا-فاز یک -بلوار امیران-جنب دانشکده هنر و معماری-سالن ورزشی بین المللی صدرا
شعبه ثابت شماره ۶۷۵ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار دانش- خیابان دلگشا- روبروی درمانگاه پارسه- دبستان مالصدرا
شعبه ثابت شماره ۶۷۶ واقع در صدرا- فاز یک- میدان امام رضا)ع(-ابتدای بلوار جانبازان-مهدیه مصالی نماز جمعه
شعبه ثابت شماره ۶۷۷ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار دانش- خیابان دانش آموز- دبستان بقیه اله )عج(
شعبه ثابت شماره ۶۷۸ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار دانش- انتهای دانش ۲ -دبیرستان دخترانه نیک آئین
شعبه ثابت شماره ۶۷۹ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار دانش- خیابان ارم- دبستان امام مهدی )عج(
شعبه ثابت شماره ۶۸۰ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار دانش- خیابان ارم- دبیرستان رضوان )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۸۱ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار دانش- خیابان ارم- دبیرستان رضوان )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۸۲ واقع در صدرا- فاز یک- خیابان عرفان- خیابان تندر- روبروی باشگاه خلیلی- مدرسه غیر دولتی شقایق
شعبه ثابت شماره ۶۸۳ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار دانش- بعد از چهار راه زندیه- بلوار دنا- شرکت عمران صدرا
شعبه ثابت شماره ۶۸۴ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار دانش- باالتر از چهار راه زندیه- خیابان گلستان- هنرستان دالکی
شعبه ثابت شماره ۶۸۵ واقع در صدرا- فاز یک- ابتدای بلوار دانش- ابتدای خیابان فرهنگ- مدرسه آموزشی استعدادهای درخشان)یادگار والیت(
شعبه ثابت شماره ۶۸۶ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار دانش- خیابان فرهنگ- مدرسه راهنمایی آیت هللا جهانگیرخان قشقایی
شعبه ثابت شماره ۶۸۷ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار دانش- خیابان کوهسار- خیابان شهید ثریاپور- کوچه شورای حل اختالف- اداره اوقاف و امور خیریه
شعبه ثابت شماره ۶۸۸ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار زاگرس- خیابان شهید دستغیب- به طرف مجتمع میرداماد- دبستان شهدای گمنام
شعبه ثابت شماره ۶۸۹ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار مطهر نیا- سمت راست- دبیرستان سعدی
شعبه ثابت شماره ۶۹۰ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار مطهر نیا- سمت راست- دبیرستان فردوسی
شعبه ثابت شماره ۶۹۱ واقع در صدرا- فاز یک- انتهای بلوار بوستان- چهار راه سلحشوران- مجتمع مهر نگین- دبستان قطب الدین شیرازی
شعبه ثابت شماره ۶۹۲ واقع در صدرا- فاز یک- بلوار مطهر نیا- چهار راه دوم- مجتمع مسکونی امام رضا )ع(- آموزشگاه شهدای هسته ای
شعبه ثابت شماره ۶۹۳ واقع در صدرا- فاز دو- مجتمع وحدت بتن- مسجد شمس الشموس
شعبه ثابت شماره ۶۹۴ واقع در صدرا-فاز دو – سه راه وحدت بتن-ایتدای بلوار والیت-سالن ورزشی چند منظوره غزال
شعبه ثابت شماره ۶۹۵ واقع در صدرا- فاز دو- ابتدای قطعه نیروی انتظامی- دبیرستان امیر کبیر )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۹۶ واقع در صدرا- فاز دو- ابتدای قطعه نیروی انتظامی- دبیرستان امیر کبیر )۲)
شعبه ثابت شماره ۶۹۷ واقع در صدرا- فاز دو- قطعه ۲۶ هکتاری- میدان والیت- میدان فدک- خیابان دماوند- دبیرستان غیردولتی کوشا
شعبه ثابت شماره ۶۹۸ واقع در صدرا- فاز دو- قطعه ۲۶ هکتاری- میدان والیت- میدان فدک- خیابان دماوند- آموزشگاه زنده یاد دکترعزیز عباسپور )۱)
شعبه ثابت شماره ۶۹۹ واقع در صدرا- فاز دو- قطعه ۲۶ هکتاری- میدان والیت- میدان فدک- خیابان دماوند- آموزشگاه زنده یاد دکترعزیز عباسپور )۲)
شعبه ثابت شماره ۷۰۰ واقع در صدرا- فاز دو- نیروی انتظامی- بلوار میثاق- مسجد امام سجاد )ع(
شعبه ثابت شماره ۷۰۱ واقع در صدرا-فاز دو -ایتدای بلوار جانبازان-میدان فرهنگ-دانشکده صنعتی
شعبه ثابت شماره ۷۰۲ واقع در صدرا- فاز دو- میدان والیت- قطعه ۲۸ هکتاری- جنب مجتمع رمضان- دبیرستان طلوع مهر
شعبه ثابت شماره ۷۰۳ واقع در صدرا- فاز دو- میدان والیت- مجتمع بناسازان رمضان- مسجد نور
شعبه ثابت شماره ۷۰۴ واقع در صدرا- فاز دو- میدان والیت- قطعه ۲۸ هکتاری- انتهای خیابان ابوریحان دو- دبیرستان غیردولتی
کوشا مهر
شعبه ثابت شماره ۷۰۵ واقع در صدرا- فاز دو- قطعه ۲۸ هکتاری- بلوار ارتش- خیابان آموزگار- هنرستان فرصت شیرازی
شعبه ثابت شماره ۷۰۶ واقع در صدرا- فاز دو- کشاورزی- خیابان زیبا- جنب هنرستان فرصت شیرازی- مدرسه اندیشه پویا
شعبه ثابت شماره ۷۰۷ واقع در صدرا- فاز دو- بلوار ارتش- خیابان عدالت- مسجد خاتم االنبیا
شعبه ثابت شماره ۷۰۸ واقع در صدرا- فاز دو- خیابان کشاورزی- آموزشگاه امام حسین )۱)
شعبه ثابت شماره ۷۰۹ واقع در صدرا- فاز دو- خیابان کشاورزی- آموزشگاه امام حسین )۲)
شعبه ثابت شماره ۷۱۰ واقع در صدرا- فاز دو- خیابان کشاورزی- بلوار امام حسین )ع(- جنب ساختمان شهرداری شماره ۲ -مسجد امام
حسین )ع(
شعبه ثابت شماره ۷۱۱ واقع در صدرا- فاز دو- منطقه کشاورزی- میدان کشاورزی- مسجد امام صادق )ع(
شعبه سیار شماره ۷۱۲ واقع در سیار.بیمارستان پیوند اعضا-بیمارستان سوانح سوختگی-خانه سالمندان شهر صدرا )فاز یک- بلوار
حافظ- کوچه کنار درمانگاه علی بن ابیطالب )ع((- شرکت توسعه و عمران شهرصدرا
شعبه ثابت شماره ۷۱۳ واقع در روستای باجگاه )مدرسه طیب باجگاه(
شعبه ثابت شماره ۷۱۴ واقع در روستای قالت )مدرسه زنده یاد میرزاپور(
شعبه ثابت شماره ۷۱۵ واقع در روستای قالت )هنرستان جهانگیر خان فربود(
شعبه ثابت شماره ۷۱۶ واقع در روستای کلستان )آموزشگاه مهر حسینی(
شعبه سیار شماره ۷۱۷ واقع در روستای جدول نو- روستای کودیان )مدرسه شهید جالل کهن(
شعبه سیار شماره ۷۱۸ واقع در آبادی تنگ کبوتری- روستای حسین آباد- روستای آب پرده )مدرسه شهید سالمی(
شعبه سیار شماره ۷۱۹ واقع در تیره عشایر جرکانی- تیره عشایر کوروش- دانشکده کشاورزی
شعبه سیار شماره ۷۲۰ واقع در دهستان دراک- پادگان امام علی )ع(- جواداالئمه- چشمه بیدی- بیمارستان اعصاب و روان
شعبه سیار شماره ۷۲۱ واقع در پادگان تیپ ۳۷ زرهی- پادگان کمیل- عشایر بهلولی- روستای نجم آباد )مدرسه شهید نجمی(
شعبه ثابت شماره ۷۲۲ واقع در روستای خانه خمیس علیا )دبستان امام موسی صدر(
شعبه ثابت شماره ۷۲۳ واقع در روستای خانه خمیس سفلی )مسجد علی بن ابیطالب )ع((
شعبه سیار شماره ۷۲۴ واقع در تیره عشایری قره قانی- روستای ایور )حسینیه ۱۴ معصوم(
شعبه سیار شماره ۷۲۵ واقع در روستای شیب جدول )مدرسه شهید نامور(- روستای دره )شبانه روزی فاطمه الزهرا )س((
شعبه سیار شماره ۷۲۶ واقع در روستای بابا ایور )مسجد امام حسین )ع((- روستای خارکان )حسینیه عاشقان ثارهللا(
شعبه ثابت شماره ۷۲۷ واقع در روستای کدنج )مدرسه ابتدایی پسرانه شهید بهشتی(
شعبه سیار شماره ۷۲۸ واقع در روستای آل سعدی )دبستان شهید حشمت اله جلوداری(- روستای قلعه چوبی )مدرسه شهدای قلعه چوبی(
شعبه سیار شماره ۷۲۹ واقع در روستای محمود آباد قدیم- روستای اسالم آباد )دبیرستان حسین بن علی )ع((
شعبه سیار شماره ۷۳۰ واقع در روستای محمودآباد جدید )مدرسه شهید مطهری(- روستای دارنجان )حسینیه صاحب الزمان )عج((
شعبه سیار شماره ۷۳۱ واقع در روستای نوروزان )مدرسه شهید رجایی )چگینی((- روستای چنار میشوان )مدرسه شهید بازیاری(
شعبه ثابت شماره ۷۳۲ واقع در روستای حسین آباد،شهرک غدیر )مدرسه ابتدایی شهید نامجو(
شعبه سیار شماره ۷۳۳ واقع در روستای دهداری )مدرسه شهید اشرافی(- روستای مهدی آباد )مدرسه امام جواد )ع((
شعبه سیار شماره ۷۳۴ واقع در روستای احمد آباد )خانه بهداشت روستا(- روستای عباس آباد )دبستان شهید خانبازی(
شعبه سیار شماره ۷۳۵ واقع در روستای دهنو- روستای شکر آباد )دبستان شهید صدوقی(- روستای شورآب )آموزشگاه خانم فاطمه توسلی(
شعبه سیار شماره ۷۳۶ واقع در دهستان قره باغ )کانون اصالح و تربیت- زندان پیربنو- نیروگاه سیکل ترکیبی- منطقه ویژه اقتصادی- شهرک صنعتی(
شعبه ثابت شماره ۷۳۷ واقع در روستای کیان آباد )دبستان رباب جاللی(
شعبه ثابت شماره ۷۳۸ واقع در روستای کیان آباد )مسجد صاحب الزمان(
شعبه سیار شماره ۷۳۹ واقع در روستای سید صفری )مدرسه رباب امامی(- روستای حسن آباد )مدرسه شهدای کربالی ۵)
شعبه ثابت شماره ۷۴۰ واقع در روستای شاپور جان )دبیرستان الله های سرخ(
شعبه ثابت شماره ۷۴۱ واقع در روستای شاپور جان )مدرسه راهنمایی شهید رستمی(
شعبه ثابت شماره ۷۴۲ واقع در روستای شاپور جان )مدرسه صفر پور(
شعبه ثابت شماره ۷۴۳ واقع در روستای کفری )دبستان هنرپرداز(
شعبه ثابت شماره ۷۴۴ واقع در روستای جمال آباد )مدرسه راهنمایی آزادگان(
شعبه ثابت شماره ۷۴۵ واقع در روستای کوشک بیدک )حسینیه ثارهللا(
شعبه ثابت شماره ۷۴۶ واقع در روستای کوشک بیدک )حسینیه سیدالشهدا )ع((
شعبه سیار شماره ۷۴۷ واقع در روستای سنجانک)مدرسه شهید علیمراد سنجانکی(- روستای اسالملو )مدرسه شهید حسین رنجبر(
شعبه ثابت شماره ۷۴۸ واقع در روستای کرونی )مدرسه ابتدایی دخترانه شهدای شلمچه )۱))
شعبه ثابت شماره ۷۴۹ واقع در روستای کرونی )مدرسه راهنمایی دخترانه شهدای شلمچه )۲))
شعبه ثابت شماره ۷۵۰ واقع در روستای محمودآباد قره باغ )مدرسه هوشمند دستهای مهربان(
شعبه ثابت شماره ۷۵۱ واقع در روستای خاتونک )دبستان شهید کاظم احمدی(
شعبه ثابت شماره ۷۵۲ واقع در روستای سلطان آباد )آموزشگاه شهید کیانی زاده(
شعبه ثابت شماره ۷۵۳ واقع در روستای سلطان آباد )مرکز بهداشت روستا(
شعبه ثابت شماره ۷۵۴ واقع در روستای سلطان آباد )مدرسه حسینی الهاشمی(
شعبه ثابت شماره ۷۵۵ واقع در روستای جرسقان )دبستان پیام انقالب(
شعبه ثابت شماره ۷۵۶ واقع در روستای گچی )دبستان امید انقالب(
شعبه سیار شماره ۷۵۷ واقع در روستای قلعه دودمان )حسینیه(- روستای علی آباد قره باغ )مدرسه شهید نوازاله رنجبر(
شعبه سیار شماره ۷۵۸ واقع در روستای برمشور سفلی )دفتر دهیاری(- روستای برمشور علیا )آموزشگاه یاس نبی(
شعبه ثابت شماره ۷۵۹ واقع در روستای دهنو )مدرسه آیت اله طالقانی(
شعبه ثابت شماره ۷۶۰ واقع در روستای تفیهان )دبیرستان شهید مجتبی رحمان ستایش(
شعبه ثابت شماره ۷۶۱ واقع در روستای تفیهان )مدرسه شهید محمود فرهنگ(
شعبه ثابت شماره ۷۶۲ واقع در روستای بیدزرد سفلی )مدرسه شهید اصغر مرادی(
شعبه ثابت شماره ۷۶۳ واقع در روستای بیدزرد علیا )دبستان شهید خداداد ساالری(
شعبه سیار شماره ۷۶۴ واقع در روستای عباس آباد گزک- سکونتگاه گود محکی )دبستان ۱۵ خرداد(- روستای قلعه نو قره باغ) ایزدی(-
کارخانه یخ بلور فارس- روستای محمودآباد )دبستان شهید عباس کشاورز(
شعبه سیار شماره ۷۶۵ واقع در روستای کوشک خلیل )دبستان شهدای کوشک خلیل(- روستای اسماعیل آباد )مدرسه شهدای اسماعیل آباد(
شعبه ثابت شماره ۷۶۶ واقع در روستای دولت آباد )دبستان شهید حسین دارابی(
شعبه ثابت شماره ۷۶۷ واقع در روستای ظفرآباد )آموزشگاه خانم شرافت ظریف کار فرد(
شعبه ثابت شماره ۷۶۸ واقع در روستای ظفرآباد )دبیرستان متوسطه اول دخترانه فروزان(
شعبه ثابت شماره ۷۶۹ واقع در روستای گردخون )آموزشگاه پروین دخت جمشیدی(
شعبه ثابت شماره ۷۷۰ واقع در روستای گردخون )مسجد دوطفالن مسلم(
شعبه ثابت شماره ۷۷۱ واقع در روستای اقبال آباد )دبستان شهید نورعلی دهقانی(
شعبه ثابت شماره ۷۷۲ واقع در روستای خلجوی )دبستان شهید احمد کشمیری(
شعبه ثابت شماره ۷۷۳ واقع در روستای کفترک )مرکز بهداشتی درمانی امام سجاد)ع((
شعبه ثابت شماره ۷۷۴ واقع در روستای کفترک )حسینیه امام حسن مجتبی )ع((
شعبه سیار شماره ۷۷۵ واقع در روستای نیلگونک )دبستان شهید مجید شریف واقفی(- روستای بوانک )دبستان شهید حبیب فردی(
شعبه سیار شماره ۷۷۶ واقع در قندیلک دبستان ۱۳ ابان _روستای چاه شیرین )مسجد امام رضا(
شعبه ثابت شماره ۷۷۷ واقع در روستای بهاران – مدرسه راهنمایی شهید کاظم علمداری
شعبه ثابت شماره ۷۷۸ واقع در ماه فیروزان ـ دبستان اندیشه
شعبه سیار شماره ۷۷۹ واقع در ابادی جمال اباد _ روستای علی اباد کفترک )مدرسه شهید مستجابی(
شعبه ثابت شماره ۷۸۰ واقع در شهر داریان ـ مدرسه راهنمایی دخترانه طالقانی
شعبه ثابت شماره ۷۸۱ واقع در شهر داریان ـ مدرسه ابتدایی حقیقت جو
شعبه ثابت شماره ۷۸۲ واقع در شهر داریان_ مجتمع بهزیستی شهدای داریان
شعبه ثابت شماره ۷۸۳ واقع در شهر داریان ـ مرکز بهداشت محله دیندارلو
شعبه ثابت شماره ۷۸۴ واقع در روستای ایزدخواست )حسینیه شهید علی باز زارع(
شعبه ثابت شماره ۷۸۵ واقع در روستای دودج ـ مدرسه شهید ابوطالب حسینی
شعبه سیار شماره ۷۸۶ واقع در تربر سادات مدرسه ابوالفضل حسینی ـ کوشک موال مدرسه یاسر
شعبه ثابت شماره ۷۸۷ واقع در تربر البیشه ـ آموزشگاه شهدای تربر البیشه
شعبه سیار شماره ۷۸۸ واقع در روستای علی آباد سه تالن )مدرسه شهید اسالمی نسب(- روستای بردج )دبستان سلمان فارسی(
شعبه ثابت شماره ۷۸۹ واقع در تربر جعفری دبستان شهید شهریار شانی منش
شعبه ثابت شماره ۷۹۰ واقع در روستای تربر جعفری حسینیه قائم آل محمد

بخش ارژن
شعبه سیار شماره ۱ واقع در گچ نقاشی مرکز روستا _ تیره عشایری گشتاسب مرکز بنکو _اسالم آباد سرنجلی مسجد روستا
شعبه سیار شماره ۲ واقع در موردراز مرکز روستا _ تیره عشایری چلنگر مرکز بنکو _ بردخرما مرکز روستا _ بیستون مرکز روستا
_ بید قطار مرکز روستا _ تل کره ای مرکز روستا
شعبه سیار شماره ۳ واقع در مراد آباد مرکز روستا _قعله کربالیی محمدعلی_مرکز روستا _ مختار آباد مدرسه شهید جهان آرا
شعبه سیار شماره ۴ واقع در عشایر تیره کورش مرکز بنکو _ چهل چشمه مدرسه راهنمایی امیر کبیر
شعبه ثابت شماره ۵ واقع در زنگنه بن رود دبستان مالک اشتر
شعبه ثابت شماره ۶ واقع در دشت ارژن دبیرستان آسیه
شعبه سیار شماره ۷ واقع در تیره عشایر ماچانلو واقع در تل تاکی_عشایر تاالب دشت ارژن مرکز عشایر _ دبیرستان بعثت دشت ارژن
شعبه سیار شماره ۸ واقع در نسیم آباد_مرکز روستا _ دره یزدان_مرکز روستا _ روستای سادات آباد دبستان شهید ماهوری
شعبه سیار شماره ۹ واقع در تیر عشایری مرول مرکز بنکو _ پیراشکفت مرکز روستا _کمرآبادآرندی مدرسه شهید قاسمی _ ملک آباد مدرسه شهید مدنی
شعبه سیار شماره ۱۰ واقع در سرمورمدرسه شهید شریعتی _ _زاخرد مدرسه شهید آرایش
شعبه سیار شماره ۱۱ واقع در چراب قلندری مسجد روستا _قرقچین مرکز روستا _ چرامکان مسجد صاحب الزمان)ع(
شعبه ثابت شماره ۱۲ واقع در دهنو قلندری مدرسه شهید غدیریان
شعبه سیار شماره ۱۳ واقع در تیره اژدهاکش مرکز بنکو _ علی آباد مرکز روستا _ دستان اباد_مرکز روستا _ خدا اباد مرکز روستا_الیاس آباد مدرسه شهید محراب اژدری
شعبه سیار شماره ۱۴ واقع در عشایر تیره آرخلو مرکز بنکو _ همت آباد مدرسه شهید پرناک
شعبه سیار شماره ۱۵ واقع در مورسوسنی _مرکز روستا _ حیدرآباد مرکز روستا _ دره مارون مدرسه شهید محمد گردانی
شعبه سیار شماره ۱۶ واقع در علی آبادقراچه مدرسه علی آباد طوسی _ مزرعه جوکار مرکز مزرعه _ پس کوهک دبستان آزادگان
شعبه سیار شماره ۱۷ واقع در روستای ده شیخ مدرسه شهید حسینی _ روستای حاجی آباد مدرسه شهید سردار سلیمانی
شعبه سیار شماره ۱۸ واقع در عشایر تیره قره میرشاملو مرکز بنکو _ شرکت دمس مرکز شرکت _ رامک مرکز شرکت _ بیتا بستنی
مرکز شرکت _ شرکت گلیژه_ مرکز شرکت _ روستای گیاهزار مدرسه سجایه گیاهزار
شعبه ثابت شماره ۱۹ واقع در روستای شهید مرادی مدرسه شهید مرادی
شعبه سیار شماره ۲۰ واقع در تیره موصلی مرکز بنکو _ روستای حسین آباد مدرسه شهید دستغیب
شعبه ثابت شماره ۲۱ واقع در روستای خیرآباد مدرسه شهید محمدی
شعبه ثابت شماره ۲۲ واقع در شعبه خیرآباد مسجد روستا
شعبه ثابت شماره ۲۳ واقع در شهرخانه زنیان دبیرستان نرجس
شعبه ثابت شماره ۲۴ واقع در شهرخانه زنیان محله خطیری مدرسه شهید همتی
شعبه ثابت شماره ۲۵ واقع در خان زنیان مدرسه شهید ساسانی
شعبه سیار شماره ۲۶ واقع در تیره عشایر بهلولی مرکز بنکو _ چشمه بردی مدرسه فاطمه آزاد
شعبه ثابت شماره ۲۷ واقع در سعادت آباد مدرسه شهید جعفری فرد
شعبه سیار شماره ۲۸ واقع در چنارک مدرسه شهید شریفی _ ماسرم سفلی مسجد النبی)ص(
شعبه سیار شماره ۲۹ واقع در ده سرو مرکز روستا _ تفرجگاه محمدی مرکز _ ماصرم علیا مدرسه شهدای ماصرم
شعبه سیار شماره ۳۰ واقع در بندویه مدرسه طالقانی _ چنارفاریاب مدرسه شهید دیالمه
شعبه سیار شماره ۳۱ واقع در امیر آباد مدرسه شهید اسمی _ سایت اداری مرکز سایت _روستای کوزرگ مدرسه کوزرگ
شعبه ثابت شماره ۳۲ واقع در روستای ریچی مدرسه شهید باهنر
شعبه سیار شماره ۳۳ واقع در خونه حاجی مرکز روستا _ بنه زرد مسجد روستا _ بنگر مدرسه حبیب بن مظاهر
شعبه سیار شماره ۳۴ واقع در اسالم آباد_ مدرسه طلوع آزادی _ کره بس مدرسه شهید شفیعی
شعبه سیار شماره ۳۵ واقع در بهاره مرکز روستا _کراچ مسجد روستا
شعبه ثابت شماره ۳۶ واقع در رمقان مدرسه هاجر
شعبه سیار شماره ۳۷ واقع در ده عباسی سبوک_ ) گود بادام مرکز روستا ( ده بابا خانی مرکز روستا _ سبوک مدرسه شهدای عشایری
شعبه سیار شماره ۳۸ واقع در ده قائدی مرکز روستا _جمالی قدیم مرکز روستا _جمالی دشت برازجان مدرسه عشایر مرحوم کنعانی وند
شعبه سیار شماره ۳۹ واقع در فتح آباد علیا مدرسه امام حسن مجتبی _ فتح آباداحمدی مرکز روستا _ فتح آباد سفلی مدرسه مختار محسنی
شعبه ثابت شماره ۴۰ واقع در شکفت مدرسه شهید پناهیان
شعبه ثابت شماره ۴۱ واقع در بگدانه مدرسه شهید شرفی
شعبه ثابت شماره ۴۲ واقع در مسقان مدرسه عالمه طباطبایی

شرایط انتخاب کنندگان:
۱ .تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
۲ .داشتن هجده سال تمام
۳ .عدم جنون
جرایم و تخلفات
ماده ۳۳ _ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود.
۱ .خرید و فروش رأی.
۲ .تقلب و تزویر در اوراق تعرفه و یا برگ رأی یا صورت جلسات.
۳ .تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴ .رأی دادن با شناسنامه جعلی.
۵ .رأی دادن با شناسنامه دیگری.
۶ .رأی دادن بیش از یکبار.
۷ .اخالل در امر انتخابات
۸ .کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها.
۹ .تقلب در رأی گیری و شمارش آرا.
۱۰ .رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.
۱۱ .توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی ، به رأی دهنده.
۱۲ .تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه وبرگ رأی وصورت جلسات و تلکسو تلفنگرامها و تلگرافها.
۱۳ .بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و الک و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی.
۱۴ .جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۵ .دخالت در امر انتخابات با سند مجعول.
۱۶ .ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات
۱۷ .دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.
قسمتی از مقررات جزایی) مجازات ( مربوط به فصل هشتم قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ماده ۸۴ _مجازات تخلف از بند ۱۶ ماده ۳۳ به ترتیب ذیل تعیین می گردد:
الف _ چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا ۷۴ ضربه شالق محکوم می گردد.
ب _ چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد ومحارب هصدق نکند تا ۷۴ ضربه شالق و یا حداکثر تا ۲ سال حبسمحکوم خواهد شد.
ماده ۸۵ _مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند ) موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳ ) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب سندی هم در این باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخشو یا یک شهرستان و یا یک استان را بر هم بزند مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد .
ماده ۹۴ _مجازاتهای این فصل به انواع مذکور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند متخلف را به مجازات مذکور و یا هر مجازات متناسب دیگری که در قانون تعزیرات آمده است محکوم نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا