انتخاباتبرگزیده

لیست نامزدهای شوراهای شهرستان شیراز اعلام شد

ستاد انتخابات شهرستان شیراز طی اطلاعیه‌ای اسامی کاندیداهای تائید صلاحیت شده برای ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرستان شیراز را اعلام کرد.

به گزارش فارس امروز به نقل از فرمانداری شیراز، ستاد انتخابات شهرستان شیراز با صدور اطلاعیه‌ای، اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان شیراز را اعلام کرد و برای انتشار در اختیار رسانه‌ها قرار داد.

برابر اطلاعیه ستاد انتخابات شهرستان شیراز، اسامی کامل نامزدهای انتخابات شهرهای شیراز، صدرا، خانه زنیان و داریان، به شرح زیر است.

شهر شیراز

۱ – آقای ابوذر ابراهیمی فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۱۲۴

۲ – آقای احسان احسانی فرد فرزند غضنفر کد نامزد ۱۱۲۵

۳ – آقای حسین احمدی فرزند محمد کد نامزد ۱۱۲۶

۴ – خانم ستاره احمدی فرزند جاسم کد نامزد ۱۱۲۷

۵ – خانم سکینه احمدی فرزند فلامرز کد نامزد ۱۱۲۸

۶ – آقای سیدمهدی احمدی فرزند سیدهادی کد نامزد ۱۱۲۹

۷ – خانم فاطمه آزادی فرزند اسمعیل کد نامزد ۱۱۴۶

۸ – آقای محمدرضا آزادی فرزند علی کد نامزد ۱۱۴۷

۹ – آقای محمدحسن اسدی فرزند خلیل کد نامزد ۱۱۵۲

۱۰ – خانم ندا اسدی فرزند ناصر کد نامزد ۱۱۵۴

۱۱ – آقای سیداکبر اسدی زاده بیدک فرزند سیدعلی کد نامزد ۱۱۵۶

۱۲ – خانم صدیقه اسکندرپور فرزند سپهدار کد نامزد ۱۱۵۷

۱۳ علیرضا اسکندری فرزند عبداله کد نامزد ۱۱۵۹

۱۴ آقای غلامحسن اسکندری فرزند حسین کد نامزد ۱۱۶۱

۱۵ خانم سرور اسلامی حقیقت فرزند عنایت اله کد نامزد ۱۱۶۵

۱۶ آقای اکبر اسماعیلی فرزند هرمز کد نامزد ۱۱۶۷

۱۷ – آقای مجید اسمعیلی فرزند محمد کد نامزد ۱۱۶۹

۱۸ – خانم محبوبه اسمعیلی فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۱۷۱

۱۹ – آقای محمدعلی آسیائی فرزند کرامت کد نامزد ۱۱۷۲

۲۰ – آقای سیداحسان اصنافی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۱۱۷۸

۲۱ – آقای عباس آف فرزند جمشید کد نامزد ۱۱۸۱

۲۲ – خانم فاطمه افراسیابی فرزند علی قربان کد نامزد ۱۱۸۲

۲۳ – آقای حامد آقاشیری فرزند حمید کد نامزد ۱۱۹۱

۲۴ – آقای عبدالرسول آقائی فرزند محمد کد نامزد ۱۱۹۲

۲۵ – آقای اردوان اکبرپور فرزند احمد کد نامزد ۱۱۹۴

۲۶ – آقای حمید اکبری فرزند ناصر کد نامزد ۱۱۹۵

۲۷ – آقای خدابخش اکبری فرزند ملک جان کد نامزد ۱۱۹۶

۲۸ – آقای مهدی الحمد فرزند مرتضی کد نامزد ۱۱۹۸

۲۹ – آقای مسعود اله وردی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۱۱

۳۰ – آقای حمیدرضا آموزگار فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۱۴

۳۱ – آقای مهدی امیری فرزند کهیار کد نامزد ۱۲۱۷

۳۲ – آقای محمدرضا اوجی فرزند صمد کد نامزد ۱۲۲۱

۳۳ – آقای محمدحسن بابائی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۲۲۶

۳۴ – آقای فرهاد بارانی فرزند احمدقلی کد نامزد ۱۲۲۸

۳۵ – آقای غلامرضا باژیان فرزند علی کد نامزد ۱۲۴۴

۳۶ – آقای پدرام باسری فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۲۴۵

۳۷ – خانم الهه باغی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۴۶

۳۸ – خانم الهام بڃه سقا فرزند صفدر کد نامزد ۱۲۵۲

۳۹ عبدالله بخت مشهور به علی فرزند رمضان کد نامزد ۱۲۵۴

۴۰ خانم فاطمه بذرافشان فرزند بهروز کد نامزد ۱۲۵۵

۴۱ آقای محمدجواد برزگر فرزند قاسم کد نامزد ۱۲۵۷

۴۲ آقای محمدرضا برزگر مشهور به برزگر فرزند رضا کد نامزد ۱۲۵۸

۴۳ – آقای علی برق پیما فرزند عبداله کد نامزد ۱۲۵۹

۴۴ – آقای خداداد برنا فرزند مصطفی کد نامزد ۱۲۶۲

۴۵ – آقای محمود بناوی فرزند فریبرز کد نامزد ۱۲۶۷

۴۶ – آقای پرویز بهرامی فرزند فلامرز کد نامزد ۱۲۶۹

۴۷ – آقای محمدرضا بهروزی نیا فرزند شعبان کد نامزد ۱۲۷۱

۴۸ – آقای محمدرضا بهمن پور فرزند سیاه بخش کد نامزد ۱۲۷۵

۴۹ – آقای حجت اله بهمنی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۲۷۶

۵۰ – آقای سیدجمال بوستانی فرزند سیدعبدالحسین کد نامزد ۱۲۷۸

۵۱ – آقای ابراهیم بیرقی پناه فرزند احمد کد نامزد ۱۲۷۹

۵۲ – خانم مریم بینا فرزند قاسم کد نامزد ۱۲۸۱

۵۳ – آقای نوید پارسا مشهور به محمد فرزند داریوش کد نامزد ۱۲۸۲

۵۴ – خانم محبوبه پارسائی فرزند محمدصادق کد نامزد ۱۲۸۴

۵۵ – آقای حمیدرضا پدرام فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۲۸۶

۵۶ – آقای مهدی پران فرزند حاجی کد نامزد ۱۲۸۷

۵۷ – خانم سپیده پرندک فرزند مهدی کد نامزد ۱۲۹۱

۵۸ – آقای روح اله پناهی فرزند محمد کد نامزد ۱۲۹۴

۵۹ – خانم زهره پناهی فرزند یزدان بخش کد نامزد ۱۲۹۵

۶۰ – خانم آفتاب پناهی عمله فرزند عوض کد نامزد ۱۲۹۷

۶۱ – آقای پدرام پورشکیبائی فرزند احمد کد نامزد ۱۲۹۸

۶۲ – آقای رحمان پولادیان فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۲۹۹

۶۳ – آقای علی پولادیان فرزند یداله کد نامزد ۱۴۱۱

۶۴ – آقای میلاد پویان پور فرزند اسداله کد نامزد ۱۴۱۲

۶۵ محمدتقی تذروی مشهور به حاج محسن فرزند خلیل کد نامزد ۱۴۱۶

۶۶ آقای غلامعلی ترابی مشهور به علی فرزند محمدخلیل کد نامزد ۱۴۱۷

۶۷ خانم بیتا تورانی فرزند بهجت اله کد نامزد ۱۴۲۲

۶۸ آقای آروین توکلی فرزند عبدالرحیم کد نامزد ۱۴۲۴

۶۹ – خانم الهام توکلی فرزند جان علی کد نامزد ۱۴۲۵

۷۰ – آقای مصطفی جاودانی فرزند علی محمد کد نامزد ۱۴۲۷

۷۱ – خانم زینب جاویدنعمت آبادی فرزند جاسم کد نامزد ۱۴۲۸

۷۲ – آقای هومن جاویدی فرزند جواد کد نامزد ۱۴۲۹

۷۳ – آقای مجید جاویدی آل سعدی فرزند ناصر کد نامزد ۱۴۴۱

۷۴ – آقای مهران جبارزاده فرزند سالم کد نامزد ۱۴۴۲

۷۵ – خانم نسرین جعفرپور فرزند محمد کد نامزد ۱۴۴۵

۷۶ – آقای حمیدرضا جلالی مشهور به دکتر جلالی فرزند جعفر کد نامزد ۱۴۴۸

۷۷ – خانم پریسا جمال آبادی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۴۴۹

۷۸ – خانم مژگان جمعی مشهور به خانم نوشادی فرزند حسن کد نامزد ۱۴۵۲

۷۹ – آقای علی رضا جوانمردی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۴۵۶

۸۰ – خانم طاهره جوکار فرزند صفدر کد نامزد ۱۴۵۹

۸۱ – آقای میلاد جوکار فرزند رحیم کد نامزد ۱۴۶۱

۸۲ – آقای نواز جوکار فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۴۶۲

۸۳ – آقای علی اکبر چهل تنان فرزند مهدی کد نامزد ۱۴۶۵

۸۴ – آقای مهدی حاتمی فرزند رضا کد نامزد ۱۴۶۸

۸۵ – آقای وحید حاتمی فرزند علی بابا کد نامزد ۱۴۶۹

۸۶ – آقای محمداحسان حاتمی شهرخفری مشهور به احسان فرزند موسی کد نامزد ۱۴۷۱

۸۷ – آقای محمدرضا حاجات نیا فرزند کریم کد نامزد ۱۴۷۲

۸۸ – آقای محمد حاجتی نیا فرزند علی ناز کد نامزد ۱۴۷۴

۸۹ – خانم مژگان حاجی زمانی مشهور به نیکتا فرزند قاسم کد نامزد ۱۴۷۵

۹۰ – آقای علیرضا حامدی فرزند رحیم کد نامزد ۱۴۷۶

۹۱ ابراهیم حائری نژاد فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۴۷۷

۹۲ آقای میثم حبیبی فرزند احمد کد نامزد ۱۴۷۸

۹۳ آقای بابک حسام پور فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۴۷۹

۹۴ آقای حسین حسن پور فرزند جمعه کد نامزد ۱۴۸۱

۹۵ – آقای فرهاد حسن زاده فرزند عدالت کد نامزد ۱۴۸۴

۹۶ – آقای محمدجواد حسنی مشهور به محمدجواد فرزند هوشنگ کد نامزد ۱۴۸۶

۹۷ – خانم حانیه حسین زاده فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۱۴۸۷

۹۸ – آقای سیدابراهیم حسینی فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۴۹۱

۹۹ – خانم سیده مریم حسینی فرزند سیدابراهیم کد نامزد ۱۴۹۶

۱۰۰ – آقای محمدرضا حسینی فرزند عزت اله کد نامزد ۱۴۹۹

۱۰۱ – آقای سیدیوسف حسینی راد فرزند سیداسماعیل کد نامزد ۱۵۱۴

۱۰۲ – آقای محسن حقانی شیرازی مشهور به حقیر فرزند محمدجواد کد نامزد ۱۵۱۵

۱۰۳ – آقای احمد حق پرست فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۵۱۶

۱۰۴ – آقای اسماعیل حق پرست فرزند عباس کد نامزد ۱۵۱۷

۱۰۵ – آقای محمد حق نگر فرزند حسن کد نامزد ۱۵۲۲

۱۰۶ – آقای رضا حقیقت دوست فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۵۲۵

۱۰۷ – آقای سیدحسن حکمت آراء فرزند سیدمختار کد نامزد ۱۵۲۶

۱۰۸ – خانم آزاده خاکساری قیری فرزند حسن کد نامزد ۱۵۴۵

۱۰۹ – آقای مهرداد خبازدادگر فرزند میرزاآقا کد نامزد ۱۵۴۸

۱۱۰ – آقای محمدنبی خداداد فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۵۴۹

۱۱۱ – آقای ابراهیم خداشناس فرزند عزیز کد نامزد ۱۵۵۱

۱۱۲ – آقای محمود خردمند فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۵۵۲

۱۱۳ – آقای نعمت اله خلیفه فرزند جان بابا کد نامزد ۱۵۵۷

۱۱۴ – آقای محمدرضا خواجه رحیمی فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۵۵۸

۱۱۵ – خانم افسانه خواست خدائی فرزند کریم کد نامزد ۱۵۵۹

۱۱۶ – خانم مریم خوبان فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۶۱

۱۱۷ مهدی خورسندی فرزند مجید کد نامزد ۱۵۶۲

۱۱۸ غلامرضا خوش رضا مشهور به سورنا مخترع فرزند اصغر کد نامزد ۱۵۶۵

۱۱۹ رسول دارائی فرزند معصوم کد نامزد ۱۵۶۸

۱۲۰ آقای محمدهاشم دالوند فرزند محمدجواد کد نامزد ۱۵۶۹

۱۲۱ – آقای صادق دانش دوست فرزند جلال کد نامزد ۱۵۷۲

۱۲۲ – آقای سیدفرج دانشی مشهور به سید فرج فرزند سیدعزیزاله کد نامزد ۱۵۷۴

۱۲۳ – آقای هومن دانیالی فرزند عطاپور کد نامزد ۱۵۷۵

۱۲۴ – آقای پیام درخشان فرد فرزند احمد کد نامزد ۱۵۷۹

۱۲۵ – آقای مهراب ده خیری فرزند حسین کد نامزد ۱۵۸۷

۱۲۶ – آقای علیرضا دهداری فرد فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۵۸۸

۱۲۷ – آقای روح اله دهقانی فرزند حمزه کد نامزد ۱۵۸۹

۱۲۸ – آقای علیرضا دهقانی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۵۹۲

۱۲۹ – آقای محمود دهقانی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۵۹۴

۱۳۰ – آقای مصطفی دهقانی فرزند مجتبی کد نامزد ۱۵۹۵

۱۳۱ – آقای محمد دیداری رونیزی فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۵۹۸

۱۳۲ – آقای محمدعلی ذاکری نیا فرزند محمدفرید کد نامزد ۱۵۹۹

۱۳۳ – آقای سیدمحمدرضا ذوالانوار فرزند سیدحسن کد نامزد ۱۶۱۱

۱۳۴ – آقای ابراهیم ذوالانواری فرزند جمشید کد نامزد ۱۶۱۲

۱۳۵ – آقای محمدمهدی راستی فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۶۱۶

۱۳۶ – آقای مرتضی راه پیما فرزند اسداله کد نامزد ۱۶۱۸

۱۳۷ – آقای رجبعلی راهی فرزند کلوخ کد نامزد ۱۶۱۹

۱۳۸ – آقای عماد رایان پور فرزند محمدعلی کد نامزد ۱۶۲۱

۱۳۹ آقای محمود رجائی فرزند هیبت اله کد نامزد ۱۶۲۲

۱۴۰ آقای محمد رحمانی فرزند اردلان کد نامزد ۱۶۲۴

۱۴۱ آقای علی رحیمی فرزند حیاتعلی کد نامزد ۱۶۲۶

۱۴۲ خانم زیور رزمجوئی فرزند اسفندیار کد نامزد ۱۶۲۹

۱۴۳ جمال رستگارسعدی فرزند علی برز کد نامزد ۱۶۴۱

۱۴۴ آقای بهروز رستمی فرزند حسینقلی کد نامزد ۱۶۴۵

۱۴۵ آقای مرتضی رسولی امیرحاجلو فرزند علی حسین کد نامزد ۱۶۴۷

۱۴۶ آقای عبدالعلی رضاخو فرزند مهران کد نامزد ۱۶۴۹

۱۴۷ – خانم مریم رضاقلی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۶۵۱

۱۴۸ – آقای اسماعیل رضائی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۶۵۲

۱۴۹ – آقای حسین رضائی مشهور به فخرالدین فرزند هدایت کد نامزد ۱۶۵۴

۱۵۰ – آقای مجتبی رضائی فرزند بهرام کد نامزد ۱۶۵۶

۱۵۱ – آقای محسن رضائی فر مشهور به محسن فرزند محمد کد نامزد ۱۶۵۸

۱۵۲ – آقای ابراهیم رضوی فرزند علی بابا کد نامزد ۱۶۵۹

۱۵۳ – آقای محمدحسین رمضانی فرزند محمد کد نامزد ۱۶۶۵

۱۵۴ – آقای مجتبی رنجبر فرزند علیرضا کد نامزد ۱۶۶۹

۱۵۵ – آقای رامین روزبهی فرزند ذبیح اله کد نامزد ۱۶۷۴

۱۵۶ – خانم ملیحه روزی طلب فرزند جعفر کد نامزد ۱۶۷۵

۱۵۷ – خانم منظر روزی طلب فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۶۷۶

۱۵۸ – آقای محمد روزی طلب مطلق مشهور به نور محمد فرزند صمدآقا کد نامزد ۱۶۷۷

۱۵۹ – آقای غلامرضا روئین تن فرزند علی باز کد نامزد ۱۶۷۸

۱۶۰ – آقای بیژن رئیسی فرزند حسنعلی کد نامزد ۱۶۷۹

۱۶۱ – آقای فریدون رئیسی فرزند بهروز کد نامزد ۱۶۸۱

۱۶۲ – آقای ایمان زارع فرزند سهراب کد نامزد ۱۶۸۴

۱۶۳ – آقای غلامرضا زارع مشهور به مهندس فرزند بخشعلی کد نامزد ۱۶۸۶

۱۶۴ – آقای محسن زارع فرزند محمد کد نامزد ۱۶۸۸

۱۶۵ آقای سعید زارع پل آبگینه فرزند رضاقلی کد نامزد ۱۶۹۷

۱۶۶ سجاد زارع طسوجی فرزند عباس کد نامزد ۱۶۹۹

۱۶۷ احسان زارعی فرزند مهدی کد نامزد ۱۷۱۴

۱۶۸ امیر زارعی فرزند رضا کد نامزد ۱۷۱۵

۱۶۹ علی اکبر زارعی فرزند پرویز کد نامزد ۱۷۱۶

۱۷۰ محمدرضا زارعی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۷۱۷

۱۷۱ مسعود زارعی فرزند علی کد نامزد ۱۷۱۸

۱۷۲ آقای بهروز زحمت کش فردشیرازی فرزند خسرو کد نامزد ۱۷۲۲

۱۷۳ – آقای میثم زیخانی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۲۷

۱۷۴ – آقای محسن زیدآبادی نژاد فرزند کرامت اله کد نامزد ۱۷۲۸

۱۷۵ – آقای حسین ساجدی فرزند حسن کد نامزد ۱۷۲۹

۱۷۶ – آقای حمزه ساروئی مشهور به دکتر ساروئی فرزند جواد کد نامزد ۱۷۴۱

۱۷۷ – آقای حسینعلی ساسانی مشهور به احد فرزند الیاس کد نامزد ۱۷۴۲

۱۷۸ – آقای مهدی سامی وند فرزند کورش کد نامزد ۱۷۴۶

۱۷۹ – خانم فروغ سروی غیاث آبادی فرزند ستیار کد نامزد ۱۷۵۲

۱۸۰ – خانم نازنین فاطمه سعادت جو مشهور به مریم فرزند محمد کد نامزد ۱۷۵۴

۱۸۱ – آقای حمیدرضا سعادتمند فرزند اکبرمشهوربه ایرج کد نامزد ۱۷۵۶

۱۸۲ – آقای محمدجواد سعادتی فرزند صالح کد نامزد ۱۷۵۷

۱۸۳ – خانم مهسا سعیدی زاده نائینی فرزند حبیب کد نامزد ۱۷۵۹

۱۸۴ – خانم ماریا سعیدی منش فرزند مسیح کد نامزد ۱۷۶۱

۱۸۵ – آقای علی اکبر سلطانی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۷۶۴

۱۸۶ – آقای مهدی سلطانی فرزند جواد کد نامزد ۱۷۶۵

۱۸۷ – آقای حشمت سلیمی فرزند طمراس کد نامزد ۱۷۶۷

۱۸۸ – آقای محمدحسین سلیمی فرزند قدرت کد نامزد ۱۷۶۸

۱۸۹ – خانم الهام سورغالی فرزند حسین کد نامزد ۱۷۷۱

۱۹۰ – آقای سیدعلی سیدنصیری فرزند سیدعباس کد نامزد ۱۷۷۵

۱۹۱ آقای علی رضا سیوندزاده فرزند سیف اله کد نامزد ۱۷۷۸

۱۹۲ نیما شاعری فرزند مهدی کد نامزد ۱۷۸۱

۱۹۳ غلامحسین شاهی سوندی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۸۴

۱۹۴ علی رضا شایق فرزند محمدجعفر کد نامزد ۱۷۸۶

۱۹۵ مصطفی شایق فرزند عباس کد نامزد ۱۷۸۷

۱۹۶ خانم پریسا شرافتی فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۷۹۱

۱۹۷ آقای عابدین شریعتی یار مشهور به مهندس عابدین شریعتی یار فرزند رستم کد نامزد ۱۷۹۴

۱۹۸ آقای حسن شفیعی فرزند عباس کد نامزد ۱۷۹۶

۱۹۹ – خانم مرضیه شفیعی فرزند محمدهاشم کد نامزد ۱۷۹۷

۲۰۰ – آقای مسلم شمس فرزند رمضان کد نامزد ۱۸۱۲

۲۰۱ – آقای احسان شناور مشهور به شناور فرزند سعداله کد نامزد ۱۸۱۴

۲۰۲ – خانم حمیدرضا شهریاری بوزنجانی فرزند پرویز کد نامزد ۱۸۱۵

۲۰۳ – آقای امیر شورآبادی تکابی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۱۶

۲۰۴ – آقای صادق شیبانی فرزند غلامعلی کد نامزد ۱۸۱۷

۲۰۵ – آقای منصور شیراحمدی فرزند نوازاله کد نامزد ۱۸۱۸

۲۰۶ – آقای بابک شیرزادی فرزند حسین کد نامزد ۱۸۲۱

۲۰۷ – آقای سیدقاسم صادقی فرزند سیدعلی حسن کد نامزد ۱۸۲۵

۲۰۸ – خانم نغمه صادقی مشهور به ملکه شیمی ایران فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۸۲۶

۲۰۹ – آقای امین صادقی بکیانی فرزند حمیدرضا کد نامزد ۱۸۲۷

۲۱۰ – آقای بهروز صادقی بوگر فرزند علی کد نامزد ۱۸۲۸

۲۱۱ – آقای جمال صادقی نور فرزند نقدی کد نامزد ۱۸۲۹

۲۱۲ – خانم فرشته صالح نیا فرزند علیرضا کد نامزد ۱۸۴۱

۲۱۳ – خانم فاطمه صالحی فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۸۴۲

۲۱۴ – آقای وحید صالحی مشهور به وحید فرزند یداله کد نامزد ۱۸۴۴

۲۱۵ – آقای احمدرضا صباح کراده فرزند گنجعلی کد نامزد ۱۸۴۵

۲۱۶ – آقای امیرعلی صبوری فرزند علی اصغر کد نامزد ۱۸۴۶

۲۱۷ خانم مریم صبوری نژاد فرزند محمد کد نامزد ۱۸۴۸

۲۱۸ عبدالحمید صداقت نیکو فرزند محمدحسین کد نامزد ۱۸۵۱

۲۱۹ محمود صفائی فرزند یوسف کد نامزد ۱۸۵۴

۲۲۰ علی قربان صفرزاده فرزند نصرت اله کد نامزد ۱۸۵۵

۲۲۱ خلیل صفری فرزند محمد کد نامزد ۱۸۵۶

۲۲۲ محمد صفری فرد فرزند اسفندیار کد نامزد ۱۸۵۸

۲۲۳ عباس صف شکن فرزند معصومعلی کد نامزد ۱۸۵۹

۲۲۴ خانم زهرا صفوی نژاد فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸۶۱

۲۲۵ – آقای معصومعلی صفی قلی مشهور به علی فرزند شهیدمعصومعلی کد نامزد ۱۸۶۲

۲۲۶ – آقای مرتضی صمیمی فرزند داراب کد نامزد ۱۸۶۴

۲۲۷ – آقای محمدباقر صیادی قره میرشاملو فرزند محمد کد نامزد ۱۸۶۵

۲۲۸ – آقای علی ضیائی جو فرزند شکراله کد نامزد ۱۸۶۸

۲۲۹ – آقای محمودرضا طالبان فرزند کاظم کد نامزد ۱۸۶۹

۲۳۰ – آقای مهدی طاهری مشهور به مهندس طاهری فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۸۷۴

۲۳۱ – آقای حسین طاهری شیرازی فرزند عبدالکریم کد نامزد ۱۸۷۵

۲۳۲ – آقای سیدمحمدصادق طبیب لقمانی فرزند سیدمحمدجواد کد نامزد ۱۸۷۶

۲۳۳ – آقای جمال ظهوری وردی فرزند محمد کد نامزد ۱۸۷۸

۲۳۴ – آقای محمدعلی ظهیری دوست فرزند ولی اله کد نامزد ۱۸۷۹

۲۳۵ – آقای امیرسجاد عابدی فرزند حبیب کد نامزد ۱۸۸۱

۲۳۶ – خانم نرگس عابدی فرزند احمد کد نامزد ۱۸۸۲

۲۳۷ – خانم طیبه عالم رهنما فرزند جواد کد نامزد ۱۸۸۵

۲۳۸ – آقای ابراهیم عباسی فرزند قاسم کد نامزد ۱۸۸۶

۲۳۹ – خانم بهناز عباسی فرزند علی شیر کد نامزد ۱۸۸۹

۲۴۰ – آقای علیرضا عباسی فرزند نجف کد نامزد ۱۸۹۲

۲۴۱ – آقای کاوس عباسی علیائی فرزند محمدقلی کد نامزد ۱۸۹۵

۲۴۲ – آقای علی عبدالهی فرزند ناصر کد نامزد ۱۸۹۶

۲۴۳ آقای علی اصغر عبدی مشهور به مرادی فرزند وجیه اله کد نامزد ۱۸۹۷

۲۴۴ حسن عراقی فرزند محمدتقی کد نامزد ۱۸۹۸

۲۴۵ محسن عرب فرزند محمدباقر کد نامزد ۱۸۹۹

۲۴۶ میثم عرب فرزند مسلم کد نامزد ۱۹۱۱

۲۴۷ علی عزیزی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۱۲

۲۴۸ اسماعیل عسکری فرزند نورمحمد کد نامزد ۱۹۱۶

۲۴۹ محمد عظیم پور مشهور به سجاد فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۹۱۸

۲۵۰ حیدر علی اکبری فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۹۲۱

۲۵۱ – آقای علیرضا علی دادی فرزند جمعه کد نامزد ۱۹۲۴

۲۵۲ – آقای عباس علی نژادی مشهور به علی نژاد فرزند منصور کد نامزد ۱۹۲۶

۲۵۳ – خانم مهسا عمادی فرزند نقی کد نامزد ۱۹۲۷

۲۵۴ – خانم محدثه عیسی پور فرزند غلامعباس کد نامزد ۱۹۴۴

۲۵۵ – آقای مقداد غفاری زاده فرزند عبدالصالح کد نامزد ۱۹۴۷

۲۵۶ – آقای جعفر غلام نژاد فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۹۴۸

۲۵۷ – آقای ذبیح اله غلامی فرزند عزیزاله کد نامزد ۱۹۴۹

۲۵۸ – آقای محمدحسن غلامی فرزند اکبر کد نامزد ۱۹۵۱

۲۵۹ – خانم حدیث غیاثی فرزند عبدالناصر کد نامزد ۱۹۵۴

۲۶۰ – آقای رضا فاضلی فرزند قاسم کد نامزد ۱۹۵۵

۲۶۱ – آقای مجتبی فتاحی فرزند محمد کد نامزد ۱۹۵۶

۲۶۲ – آقای سروالدین فتحی فرزند قاسم کد نامزد ۱۹۵۷

۲۶۳ – آقای سیدکرامت اله فتحی فرزند سیدفضل اله کد نامزد ۱۹۵۸

۲۶۴ – آقای امین فخار فرزند رجبعلی کد نامزد ۱۹۵۹

۲۶۵ – آقای علی فرجی فرزند فریبرز کد نامزد ۱۹۶۲

۲۶۶ – خانم رقیه فرخ زاده مشهور به لیلا فرزند عبدالخالق کد نامزد ۱۹۶۵

۲۶۷ – آقای محمد فرخ زاده فرزند عبدالخالق کد نامزد ۱۹۶۶

۲۶۸ – خانم افسانه فرخی فرزند قاسم کد نامزد ۱۹۶۷

۲۶۹ آقای فرشاد فرزین فرزند پرویز کد نامزد ۱۹۷۱

۲۷۰ مجتبی فرهادی فرزند رضا کد نامزد ۱۹۷۴

۲۷۱ محمد فرهنگ دوست فرزند سیدعباس کد نامزد ۱۹۷۵

۲۷۲ محسن فریدونی فرزند محمدحسن کد نامزد ۱۹۷۸

۲۷۳ امیرحسین فلاح زاده فرزند عباس کد نامزد ۱۹۷۹

۲۷۴ حمیدرضا فهندژسعدی فرزند روح اله کد نامزد ۱۹۸۲

۲۷۵ پویان فولادفر فرزند شهباز کد نامزد ۱۹۸۴

۲۷۶ محسن فیروززاده فرزند محمد کد نامزد ۱۹۸۶

۲۷۷ – خانم سعیده قادری فرزند جعفر کد نامزد ۱۹۸۸

۲۷۸ – آقای مسعود قادری اردکانی فرزند لطف اله کد نامزد ۱۹۸۹

۲۷۹ – آقای هادی قاسم پورصادقی فرزند ماشاءاله کد نامزد ۱۹۹۲

۲۸۰ – خانم زهرا قاسم نژادابرقوئی فرزند حبیب اله کد نامزد ۱۹۹۴

۲۸۱ – آقای آرش قاسمی فرزند اله کرم کد نامزد ۱۹۹۵

۲۸۲ – آقای امیر قائدی فرزند حسین کد نامزد ۲۱۱۴

۲۸۳ – آقای نواب قائدی فرزند ولی اله کد نامزد ۲۱۱۶

۲۸۴ – آقای کاظم قبادی سعدی فرزند خداداد کد نامزد ۲۱۱۷

۲۸۵ – آقای امین اله قربانی کشکولی فرزند عبدالرسول کد نامزد ۲۱۲۱

۲۸۶ – خانم فاطمه قره قان فرزند حبیب کد نامزد ۲۱۲۵

۲۸۷ – آقای محمدجواد قناعت پیشه فرزند باشی کد نامزد ۲۱۲۷

۲۸۸ – آقای محمد قناعتی فرزند سوجر کد نامزد ۲۱۲۸

۲۸۹ – آقای علیرضا قنبری فرزند بهزاد کد نامزد ۲۱۴۲

۲۹۰ – خانم زهرا قهرمانی رودبالی فرزند رضا کد نامزد ۲۱۴۷

۲۹۱ – خانم زهرا کامکار فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۱۴۹

۲۹۲ – آقای مسلم کاوه فرزند منصور کد نامزد ۲۱۵۴

۲۹۳ – خانم معصومه کرانی شیراز فرزند امیر کد نامزد ۲۱۵۶

۲۹۴ – آقای حبیب کریم زاده فرزند آزاد کد نامزد ۲۱۵۹

۲۹۵ – آقای محمدرضا کریمی مشهور به حاج سلطان فرزند عبدالرحمن کد نامزد ۲۱۶۴

۲۹۶ – آقای حسین کریمی علاقه بند مشهور به حسین کریمی فرزند یحیی کد نامزد ۲۱۶۵

۲۹۷ – آقای کاظم کشاورز مشهور به حاج کاظم فرزند علی پناه کد نامزد ۲۱۶۹

۲۹۸ – آقای مهدی کشاورز فرزند عبدالکریم کد نامزد ۲۱۷۱

۲۹۹ محمدهادی کشاورزنژاد فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۱۷۲

۳۰۰ حشمت کشاورزی فرزند صیدال کد نامزد ۲۱۷۴

۳۰۱ محمدرضا کشت کاران مشهور به محمدرضا کشتکار فرزند عبدالمحمد کد نامزد ۲۱۷۶

۳۰۲ رضا کشکولی فرزند رستم کد نامزد ۲۱۷۷

۳۰۳ – آقای ابراهیم کمالی دشت ارژنه فرزند داداله کد نامزد ۲۱۷۸

۳۰۴ – آقای اسماعیل کونجان فرزند علیرضا کد نامزد ۲۱۷۹

۳۰۵ – آقای داود کیا فرزند علیرضا کد نامزد ۲۱۸۲

۳۰۶ – آقای مصطفی کیانی رحیمی مشهور به رحیمی فرزند جهانگیر کد نامزد ۲۱۸۶

۳۰۷ – آقای غلامحسین گلکاری فرزند خلیل کد نامزد ۲۱۹۲

۳۰۸ – آقای محسن گودرزی فرزند اسماعیل کد نامزد ۲۱۹۴

۳۰۹ – آقای فیروز لطفی ابیوردی فرزند مرادعلی کد نامزد ۲۱۹۷

۳۱۰ – آقای مسعود مؤذنی فرزند حمد کد نامزد ۲۱۹۸

۳۱۱ – آقای محسن مؤیدی فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۱۹۹

۳۱۲ – خانم زهرا مباشری فرزند علیرضا کد نامزد ۲۲۱۵

۳۱۳ – آقای مهدی محلاتی فرزند جمال الدین کد نامزد ۲۲۱۹

۳۱۴ – آقای قاسم محمدی فرزند خسرو کد نامزد ۲۲۴۵

۳۱۵ – آقای محسن محمدی فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۲۴۶

۳۱۶ – آقای رضا محمدیان فرزند کیکاوس کد نامزد ۲۲۴۸

۳۱۷ – آقای عباس محمدی میانده فرزند عبدالخالق کد نامزد ۲۲۴۹

۳۱۸ – آقای امین محمدی نژاد فرزند اسمعیل کد نامزد ۲۲۵۱

۳۱۹ – آقای لهراسب محمودی سبوکی فرزند عبدعلی کد نامزد ۲۲۵۲

۳۲۰ – آقای محمدتقی مختارنامه فرزند محمدرحیم کد نامزد ۲۲۵۶

۳۲۱ – آقای روح اله مرادپور فرزند خداداد کد نامزد ۲۲۵۸

۳۲۲ – خانم سیده فاطمه مرادی فرزند سیدمحمود کد نامزد ۲۲۶۴

۳۲۳ – خانم مریم مرادی فرزند علیرضا کد نامزد ۲۲۶۵

۳۲۴ – خانم فرزانه مردانی بلداجی فرزند فریدون کد نامزد ۲۲۶۷

۳۲۵ خانم سهیلا مسافر فرزند محمد کد نامزد ۲۲۶۸

۳۲۶ آقای علی مسعودی فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۲۶۹

۳۲۷ آقای مجید مسعودی فرزند احمد کد نامزد ۲۲۷۱

۳۲۸ آقای علیرضا مصلحی مشهور به پیمان فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۲۷۴

۳۲۹ – آقای سعید مطرودی فرزند طالب کد نامزد ۲۲۷۶

۳۳۰ – آقای محمدهادی معاونی فرزند مهدی کد نامزد ۲۲۷۸

۳۳۱ – آقای محمد معدلی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۲۸۱

۳۳۲ – خانم منصوره معدنی فرزند احمد کد نامزد ۲۲۸۲

۳۳۳ – آقای حامد ملازم فرزند حمید کد نامزد ۲۲۸۷

۳۳۴ – آقای محمد ملائی فرزند شاهپور کد نامزد ۲۲۸۹

۳۳۵ – آقای سیدعلی ملک حسینی فرزند سیدمصطفی کد نامزد ۲۲۹۲

۳۳۶ – آقای علی رضا منصوری فرزند غفار کد نامزد ۲۲۹۵

۳۳۷ – آقای قاسم منصوری فرزند شمشاد کد نامزد ۲۲۹۶

۳۳۸ – آقای محمدهادی مهدوی فرزند قاسم کد نامزد ۲۲۹۸

۳۳۹ – آقای ناصر مهدی یار فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۲۴۱۱

۳۴۰ – خانم مریم مهریزی فرزند حسین کد نامزد ۲۴۱۴

۳۴۱ – آقای سعید موثقی مشهور به سعید فرزند عبدالحمید کد نامزد ۲۴۱۶

۳۴۲ – خانم سیده ناصره موسوی فرزند سیدبهاء کد نامزد ۲۴۲۱

۳۴۳ – آقای سیدوفادار موسوی مشهور به جاوید فرزند سیدمصطفی کد نامزد ۲۴۲۲

۳۴۴ – خانم فاطمه سادات موسوی خارکانی فرزند سیدمحمد کد نامزد ۲۴۲۵

۳۴۵ – خانم سیده سمیرا موسوی لب رودی مشهور به سیده نکیسا فرزند سیداکبر کد نامزد ۲۴۲۶

۳۴۶ – آقای سیدثاراله موسوی مطهر فرزند سیدمحمدصالح کد نامزد ۲۴۲۷

۳۴۷ – آقای سیدمحمدمهدی موسوی منزه مشهور به سید محمد مهدی فرزند سیدمحمدهادی کد نامزد ۲۴۲۸

۳۴۸ – آقای رحمن موصلی زاده فرزند رضا کد نامزد ۲۴۴۲

۳۴۹ – آقای صمد مومن بالله فرزند هادی کد نامزد ۲۴۴۶

۳۵۰ – آقای عباس میرزاخانی سوهانکی فرزند محمدرضا کد نامزد ۲۴۴۷

۳۵۱ آقای حمیدرضا میرزائی فرزند بهنام کد نامزد ۲۴۴۸

۳۵۲ آقای سیدغلامحسین میرقادری فرزند سیدعلی کد نامزد ۲۴۵۱

۳۵۳ خانم فاطمه میری فرزند نظام کد نامزد ۲۴۵۲

۳۵۴ آقای حمیدرضا ناصری فرزند جانی کد نامزد ۲۴۵۶

۳۵۵ – آقای علی ناصری مشهور به دکتر علی ناصری فرزند کاکاجان کد نامزد ۲۴۵۷

۳۵۶ – آقای نادر نامداری قرغانی فرزند بهادر کد نامزد ۲۴۶۱

۳۵۷ – آقای صمصام نامداری قرقانی فرزند تیمور کد نامزد ۲۴۶۲

۳۵۸ – آقای مجتبی نباتی خانکهدانی فرزند اکبر کد نامزد ۲۴۶۴

۳۵۹ – خانم سمیه نبوی فرزند مهراب کد نامزد ۲۴۶۵

۳۶۰ – آقای احمد نجاتی فرزند حسینقلی کد نامزد ۲۴۶۸

۳۶۱ – آقای کامبیز نجفی فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۴۷۱

۳۶۲ – آقای رامین نصریانی فرزند محمدنصیر کد نامزد ۲۴۷۵

۳۶۳ – آقای سیدابراهیم نصیحت کن فرزند سیدبهاء کد نامزد ۲۴۷۶

۳۶۴ – آقای مهدی نصیری قرقانی فرزند فضل اله کد نامزد ۲۴۷۷

۳۶۵ – آقای سعید نظری فرزند محمدعلی کد نامزد ۲۴۷۸

۳۶۶ – آقای فرشید نعیمی جهرمی فرزند بهنوش کد نامزد ۲۴۸۱

۳۶۷ – خانم نسیمه نوبخت فرزند عباس علی کد نامزد ۲۴۸۵

۳۶۸ – خانم مهسا نوروزی فرزند محمد کد نامزد ۲۴۸۹

۳۶۹ – آقای اسحق نوروزی فرد فرزند علی کد نامزد ۲۴۹۲

۳۷۰ – خانم فرح نیازکار فرزند منوچهر کد نامزد ۲۴۹۴

۳۷۱ – آقای علی نیک خواه فرزند حسین کد نامزد ۲۴۹۷

۳۷۲ – آقای شهرام نیک خوی فرزند پرویز کد نامزد ۲۴۹۸

۳۷۳ – آقای محمدرضا هاجری فرزند منصور کد نامزد ۲۴۹۹

۳۷۴ – آقای محسن هادیان فرزند محمدحسین کد نامزد ۲۵۱۱

۳۷۵ – آقای محمد هادیان فرد فرزند جلال کد نامزد ۲۵۱۲

۳۷۶ – آقای سیدناصر هاشمی اردکانی فرزند صمد کد نامزد ۲۵۱۶

۳۷۷ آقای محمدحامد هوشمندکیا فرزند ایوب کد نامزد ۲۵۱۹

۳۷۸ آقای آرمان هوشمندی فرزند ایمور کد نامزد ۲۵۲۱

۳۷۹ خانم معصومه هوشمندی فرزند ایمور کد نامزد ۲۵۲۴

۳۸۰ خانم الهام هوشمندیان فرزند حبیب کد نامزد ۲۵۲۵

۳۸۱ – خانم زهرا وحید فرزند حسین کد نامزد ۲۵۲۶

۳۸۲ – آقای محمدرضا ورزندیان فرزند علی کد نامزد ۲۵۲۷

۳۸۳ – خانم سیده زهرا یزدان پناه فرزند سیدالیاس کد نامزد ۲۵۴۵

۳۸۴ – آقای ابراهیم یونسی فرزند آقاجان کد نامزد ۲۵۴۸

شهر صدرا

۱ – آقای محمدصادق ادیب فرزند محمدابراهیم کد نامزد ۱۲۶

۲ – آقای مرتضی اکبردوست فرزند یوسف کد نامزد ۱۲۸

۳ – آقای رضا امیدی فرزند صفرعلی کد نامزد ۱۲۹

۴ – خانم فرشته بخشی آفارانی فرزند کریم کد نامزد ۱۴۶

۵ – آقای مجتبی پارسائی مشهور به دکتر پارسا فرزند بهمن یار کد نامزد ۱۴۸

۶ – آقای مسعود پارسائی فرزند هادی کد نامزد ۱۴۹

۷ – آقای یاسر جعفری فرزند علی کد نامزد ۱۵۱

۸ – آقای سعید جمعه دخت فرزند صبیح کد نامزد ۱۵۲

۹ – آقای هومن جنتی مشهور به حاج آقا جنتی فرزند قلندر کد نامزد ۱۵۴

۱۰ – آقای یوسف حاجیان فرزند فرهاد کد نامزد ۱۵۷

۱۱ – آقای عباس حبیبی فرزند امان اله کد نامزد ۱۵۸

۱۲ – خانم سارا حسینی فرزند عوض علی کد نامزد ۱۶۱

۱۳ – خانم زینب حسینی سربسی فرزند یحیی کد نامزد ۱۶۴

۱۴ – آقای احسان حصیبی فرزند قاسم کد نامزد ۱۶۵

۱۵ – خانم بهناز حقیقی فردقصرالدشتی فرزند مرتضی کد نامزد ۱۶۷

۱۶ – خانم فرناز حیدری پور فرزند طاهر کد نامزد ۱۶۸

۱۷ – آقای علی خسروی فرزند فرامرز کد نامزد ۱۶۹

۱۸ – آقای نبی اله دهقانی فرزند محمد کد نامزد ۱۷۴

۱۹ – خانم فاطمه رضوی فرزند سلیمان کد نامزد ۱۸۴

۲۰ – خانم اعظم رمضانی فرزند سهراب کد نامزد ۱۸۵

۲۱ – آقای علی میرزا زارع فرزند علی اکبر کد نامزد ۱۸۶

۲۲ – آقای مرتضی زارع فرزند حمیدرضا کد نامزد ۱۸۷

۲۳ – آقای عبدالحامد زارعی فرزند بشیر کد نامزد ۱۹۱

۲۴ – آقای سیدحمید سجادی فرزند سیدجعفر کد نامزد ۱۹۵

۲۵ – آقای محسن سرتیپی فرزند عباس کد نامزد ۱۹۶

۲۶ – آقای روح اله شجاعیان فرزند علی کد نامزد ۱۹۷

۲۷ – آقای محمدحسین شریفی فرزند بهنام کد نامزد ۲۱۴

۲۸ – آقای علی اصغر شیرمردزاده فرزند علی اکبر کد نامزد ۲۱۷

۲۹ – آقای مجید شیری مشهور به مجید فرزند کاکاجان کد نامزد ۲۱۸

۳۰ – آقای حمید صادقی فرزند نجفقلی کد نامزد ۲۴۱

۳۱ – آقای کیامرث صالحی نیا فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۴۵

۳۲ – آقای فرهاد طهماسبیان قهفرخی فرزند اردشیر کد نامزد ۲۴۷

۳۳ – آقای هاشم عزیزی مشهور به هاشم فرزند شیروان کد نامزد ۲۴۸

۳۴ – آقای داود علی زاده مشهور به داود فرزند علی جان کد نامزد ۲۵۲

۳۵ – آقای روزبه فروغی فرد فرزند فرج کد نامزد ۲۵۶

۳۶ – آقای خداکرم فیروزمند فرزند جانعلی کد نامزد ۲۶۱

۳۷ – خانم آی سودا کاویانی فرزند منوچهر کد نامزد ۲۶۷

۳۸ – آقای حافظ کریمی مشهور به مهندس شهرساز فرزند علی ضامن کد نامزد ۲۶۸۳۹ – آقای مهدی کریمی فرزند کریم کد نامزد ۲۶۹

۴۰ – آقای مهدی کشاورزی فرزند الخاص کد نامزد ۲۷۱

۴۱ – آقای محمدمهدی کلینی فرزند علی نقی کد نامزد ۲۷۲

۴۲ – آقای آرش محمدی فرزند کرم اله کد نامزد ۲۷۸

۴۳ – آقای محمد معزی فرزند جلال کد نامزد ۲۸۶

۴۴ – آقای سیدحبیب موسوی فرزند سیدماندنی کد نامزد ۲۹۱

۴۵ – آقای حسین هادی پور فرزند غلامرضا کد نامزد ۲۹۵

۴۶ – آقای رامین همتی فرزند اسحق کد نامزد ۲۹۶

۴۷ – آقای محمدباقر هوشمندی فرزند امراله کد نامزد ۲۹۷

۴۸ – آقای داود یوسفی فرزند کاوس کد نامزد ۴۱۲

شهر خانه زنیان

۱ – آقای محمدحسن امیری فرزند شیفی کد نامزد ۱۶

۲ – آقای مجتبی تیموری فرزند علی قربان کد نامزد ۱۸

۳ – خانم مدینه جمشیدی فر فرزند وفادار کد نامزد ۱۹

۴ – آقای عبدالحسن داوریان فرزند حسن کد نامزد ۲۵

۵ – آقای ربیع اله رخدار فرزند روشن علی کد نامزد ۲۶

۶ – آقای امین رستمی فرزند خسرو کد نامزد ۲۷

۷ – آقای محمد عباسی فرزند طمراس کد نامزد ۴۱

۸ – آقای علی عفیفی فرزند امراله کد نامزد ۴۲

۹ – آقای داریوش کاویانی درشوری فرزند داراب کد نامزد ۴۶

۱۰ – آقای علی کاویانی درشوری فرزند سهراب کد نامزد ۴۷

۱۱ – آقای محمد کاویانی درشوری فرزند داراب کد نامزد ۴۸

۱۲ – آقای حشمت اله گنجی فرزند شکراله کد نامزد ۵۱

۱۳ – آقای مهدی نسیمی فرزند رحیم کد نامزد ۵۲

۱۴ – آقای علیرضا نفری نرهء فرزند غریبعلی کد نامزد ۵۴

شهر داریان

۱ – خانم نرگس افتخار فرزند نعمت اله کد نامزد ۱۷

۲ – آقای جعفر بذرافشان فرزند حجت اله کد نامزد ۱۸

۳ – آقای علی بذرافکن مشهور به جانعلی فرزند مسیح اله کد نامزد ۱۹

۴ – آقای اباذر جهانی داریونی فرزند شکرعلی کد نامزد ۲۵

۵ – آقای اسماعیل دژکام فرزند جعفر کد نامزد ۲۶

۶ – آقای سلمان ظهرابی مشهور به سلمان فرزند ولی کد نامزد ۲۸

۷ – خانم زهرا قربانی فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۱

8- آقای امیدرضا کشاورزی مشهور به امیدرضا فرزند حسین کد نامزد

فرماندار و رئیس ستاد انتخابات شهرستان شیراز در این اطلاعیه تاکید کرده که هیئت اجرایی شهرستان مستقر در فرمانداری شیراز در اجرای ماده ۲۵ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور از تاریخ انتشار این آگهی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذرأی، آماده دریافت شکایات انتخاباتی است.

محمدرضا امیری یادآور شده است که شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به استناد تبصره ۱ ذیل ماده۷۰ آیین نامه اجرایی ، مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، نشانی محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا