درباره ما

پایگاه خبری-تحلیلی «فارسِ امروز» اول اردیبهشت ماه 1400 همزمان با یادروز سعدی شیرازی رونمایی شد و کار خود را آغاز کرد.

گردانندگان «فارسِ امروز» که – جمعی از روزنامه نگاران تحصیل کرده در حوزه رسانه هستند- می خواهند با «نگاهی متفاوت به رویدادهای استان فارس» آموخته های خود را در بستر «فارسِ امروز» مشق کنند.
از شما مخاطبان عزیز درخواست داریم نظاره گر مشقِ ما باشید و در این راه همراهی و راهنمایی مان کنید.
«ابتدا»ی کاری که «انتها» ندارد حتما سخت است. ما با آگاهی از این سختی ها و مشکلات آمده ایم و نمی خواهیم جای «دیگران» را بگیریم؛ می خواهیم جای جدیدی برای خود دست و پا کنیم؛ جایی که مقصدمان فقط شمایید و بس.
تا چه قبول افتد و چه در نظر آید

تحریریه پایگاه خبری- تحلیلی «فارس امروز»

دکمه بازگشت به بالا